You have a complaint against an EU institution or body?

Propust Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD - Delegacija u Washingtonu, SAD) da odgovori na prepisku u vezi sa stažiranjem koje je moralo biti odgođeno i koje je otkazano zbog pandemije bolesti COVID-19