You have a complaint against an EU institution or body?

Odbijanje Europskog ureda za borbu protiv prijevara da pruži javni pristup pozivu na podnošenje ponuda za projekt koji financira EU i koji je bio predmetom istrage