You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan parlamentin vastaamatta jättäminen sähköpostiviestiin, joka koskee aikaa, joka parlamentilla kului hakemusten tuloksesta ilmoittamiseen hakijoille