You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Parlamendi suutmatus vastata e-kirjale, mis käsitles aega, mis kulub parlamendil praktikakandidaatide teavitamiseks nende taotluste tulemustest