You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa välisteenistuse (Euroopa välisteenistuse Washingtoni delegatsioon, USA) suutmatus vastata kirjavahetusele, mis käsitles COVID-19 tõttu edasi lükatud ja tühistatud praktikat