You have a complaint against an EU institution or body?

Europa-Parlamentets undladelse af at svare på en e-mail om den tid, det tager Parlamentet at informere ansøgere til praktikpladser om resultatet af deres ansøgninger