You have a complaint against an EU institution or body?

Europa-Kommissionens undladelse af at bekræfte modtagelsen af en klage over Italiens overtrædelse af EU-lovgivningen om samarbejde inden for formueforhold mellem ægtefæller