You have a complaint against an EU institution or body?

Neposkytnutí odpovědi na e-mail týkající se skutečnosti, jak dlouho Evropskému parlamentu trvalo informování uchazečů o stáž o výsledku jejich přihlášek