You have a complaint against an EU institution or body?

Doba, kterou Evropský parlament potřeboval k vyřízení žádosti o uznání zdravotního stavu zaměstnance jako „nemoci z povolání“