You have a complaint against an EU institution or body?

Odmítnutí Evropského úřadu pro boj proti podvodům poskytnout veřejnosti přístup k výzvě k podávání nabídek v souvislosti s projektem financovaným EU, který byl předmětem vyšetřování