You have a complaint against an EU institution or body?

Липсата на отговор от съвместното предприятие „SESAR 3“ на обжалване в процедурата за подбор за длъжността „Финансов служител“ (ref. VN224)