You have a complaint against an EU institution or body?

Липса на отговор от страна на Европейския парламент на електронно писмо относно времето, необходимо на Парламента да информира кандидатите за стаж за резултата от техните кандидатури