You have a complaint against an EU institution or body?

Решение на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) да не разреши на кандидат под карантина поради COVID-19 да промени датата за полагане на тест