You have a complaint against an EU institution or body?

Решение на Европейския парламент за отхвърляне на заявление за позицията на междукултурни и езикови специалисти