You have a complaint against an EU institution or body?

Подходът на Европейската комисия към искане за публичен достъп до документи във връзка с открит конкурс, проведен от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO)