You have a complaint against an EU institution or body?

Липса на отговор от страна на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД — делегация във Вашингтон, САЩ) на кореспонденция относно стаж, който е бил отложен и отменен поради COVID-19