You have a complaint against an EU institution or body?

Липса на потвърждение от страна на Европейската комисия на получаването на жалба за нарушение на законодателството на ЕС от страна на Италия относно сътрудничеството в областта на режима на съпружеска имуществена общност