• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Complaint form


Za účelom čo najrýchlejšieho vybavenia Vašej sťažnosti by ste pred vyplňovaním formulára sťažnosti prípadne mohli použiť „Interaktívneho sprievodcu“. Toto Vám umožní identifikovať najvhodnejší orgán pre riešenie Vašej sťažnosti a zaistiť, že pred podaním sťažnosti ste podnikli všetky potrebné kroky.

Registration

In order to use the online complaint form, you must first create a user account. To create an account, please click on "Register".

Once signed in, you will be able to submit a new complaint, continue to prepare a complaint that you have not yet submitted, or view the complaints that you have already submitted.

Register

Sign-in

Access my online account

Formulár sťažnosti k stiahnutiu

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Ak chcete poslať sťažnosť poštou alebo faxom, použite tlačivo na podanie sťažnosti v PDF verzii.

Pred vyplňovaním tohto formulára sťažnosti si prosím prečítajte oddiel “Mohol by vám pomôcť? / Ako sa sťažovať”.