• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Complaint form


Selleks, et saavutada teie kaebuse võimalikult kiire lahendamine, võite kasutada enne kaebuse esitamist „interaktiivset juhendit”.See võimaldab teil määratleda kõige kohasema organi kaebuse lahendamiseks ning kindlustab selle, et te olete võtnud tarvitusele kõik vajalikud meetmed enne kaebuse esitamist.

Registration

In order to use the online complaint form, you must first create a user account. To create an account, please click on "Register".

Once signed in, you will be able to submit a new complaint, continue to prepare a complaint that you have not yet submitted, or view the complaints that you have already submitted.

Register

Sign-in

Access my online account

Allalaaditav kaebuse formular

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Kui sa eelistad esitada oma kaebuse posti või faksi teel, kasuta palun kaebuse formulari PDF versiooni.

Palun lugege enne kaebuse vormi täitmist peatükki "Kas ta saab teid aidata? / Kuidas esitada kaebust".