• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Access my online account

Zaposlitev

Postopek

Prosta stalna delovna mesta v sekretariatu evropskega varuha človekovih pravic se zapolnijo z notranjimi prerazporeditvami ali napredovanji, prerazporeditvami ali dodelitvami uradnikov iz drugih institucij ali organov Skupnosti oziroma z zaposlovanjem osebja z rezervnih seznamov, ki jih po javnih natečajih pripravijo Evropski urad za izbor osebja (EPSO) oziroma institucije ali organi EU.

Razpisi za prosta delovna mesta začasnih uslužbencev so objavljeni interno, da bi spodbudili poklicni razvoj že zaposlenega osebja, ali na spletišču evropskega varuha človekovih pravic. Varuh človekovih pravic o teh prostih delovnih mestih običajno obvesti tudi druge institucije Evropske unije. Kadar urad varuha išče kandidate za profile, ki jih pogosteje potrebuje, se lahko odloči za objavo stalnih razpisov za oblikovanje seznama kandidatov, ki bodo povabljeni na preizkuse in razgovore, ko bo to potrebno.

Kandidati, ki so bili uspešni na enem ali več izbirnih postopkih in so posebej zainteresirani za zaposlitev v uradu evropskega varuha človekovih pravic, lahko svoj interes izrazijo tudi s posredovanjem sklica izbirnega postopka enoti za kadrovske, upravne in proračunske zadeve.

Obvestilo o prostem delovnem mestu

Urad evropskega varuha človekovih pravic trenutno objavlja sledeča obvestila o prostem delovnem mestu:

Available languages: en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

The deadline for applications has passed

Available languages: en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Apply
Available languages: en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

The deadline for applications has passed

Zunanje povezave

The European Communities Personnel Selection Office (EPSO) – Evropski urad za izbor osebja (EPSO) je bil ustanovljen 26. julija 2002. Njegova naloga je priprava javnih natečajev za izbiro visoko usposobljenega osebja za vse institucije Evropske unije, in sicer Evropski parlament, Svet Evropske unije, Evropsko komisijo, Sodišče Evropskih skupnosti, Računsko sodišče, Ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij ter Evropskega varuha človekovih pravic. Delovanje urada EPSO je bilo v celoti vzpostavljeno 1. januarja 2003.

Pripravništvo

Pravila

Varuh človekovih pravic ponuja pripravništvo dvakrat letno, predvsem za univerzitetne diplomante ali njim enakovredne profile. Pripravništvo poteka v Strasbourgu ali Bruslju glede na potrebe urada. Začne se 1. septembra in 1. januarja vsako leto.

Od pripravnikov v uradu varuha človekovih pravic se zahteva dobro znanje angleščine. Prijave je torej treba poslati v angleščini. Iz istih razlogov so tudi prijavni dokumenti za pripravništvo na voljo le v angleščini.

Available languages: en.fr

Traineeship offer - Web developer trainee - OMB/T/2017/S4

Each year, the European Ombudsman offers the opportunity to a web developer trainee to assist in the development of the Ombudsman's Internet and Extranet sites (http://www.ombudsman.europa.eu) and of internal web based applications.

Starting date: January or February 2018
Deadline for applications : 31 October 2017

 

Apply

Zunanje povezave