You have a complaint against an EU institution or body?

Dostopnost spletišča Evropskega varuha človekovih pravic

To spletišče je 6. aprila 2017 prejelo znak AnySurfer label inWeb Accessibility Guidelines 2.0 (Smernice za dostopnost spletne strani 2.0), raven AA. Znak velja do 6. aprila 2019.

Želite izvedeti več o organizaciji AnySurfer?

Zelo si prizadevamo upoštevati sprejete smernice in standarde dostopnosti in uporabnosti. Vendar nam tega ni uspelo uresničiti na vseh delih spletišča. Nekatere infografike na primer niso dostopne. Če najdete vsebine, ki vas zanimajo, pa se zdi, da niso dostopne, stopite v stik z nami prek kontaktnih podatkov na dnu te strani in po najboljših močeh vam bomo omogočili dostop do njih.

Pošljite nam povratne informacije

Še naprej si bomo prizadevali izboljšati dostopnost, pri čemer računamo na povratne informacije naših uporabnikov. S poročanjem o svojih izkušnjah nam boste pomagali dodatno izboljšati dostopnost našega spletišča.

Obvestite nas, če naletite na težave ali če se vam zdijo kakšne funkcije še posebno koristne.