You have a complaint against an EU institution or body?

Dostupnosť webového sídla ombudsmana

Toto webové sídlo získalo 6. apríla 2017 označenie kvality AnySurfer label a podľa organizácie AnySurfer dosiahlo úroveň AA usmernení o dostupnosti webového obsahu Web Accessibility Guidelines 2.0. Toto označenie je platné do 6. apríla 2019.

Chcete vedieť viac o AnySurfer?

Usilovali sme sa dôsledne dodržiavať prijaté usmernenia a normy týkajúce sa dostupnosti a použiteľnosti. Vo všetkých oblastiach webového sídla sa nám to však nepodarilo. Dostupné nie sú napríklad niektoré infografiky. Ak nájdete niečo, o čo máte záujem, čo však nie je dostupné, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných informácií uvedených na konci tejto stránky a urobíme všetko, aby sme vyhotovili dostupnú verziu.

Poskytnite nám spätnú väzbu

Na základe spätnej väzby od našich užívateľov budeme aj naďalej vylepšovať naše funkcie dostupnosti. Vaše skúsenosti nám pomôžu ďalej zlepšovať dostupnosť nášho webového sídla.

Informujte nás o všetkých problémoch, na ktoré narazíte, alebo ak budete považovať niektorú z našich funkcií za obzvlášť užitočnú.