You have a complaint against an EU institution or body?

Inrochtaineacht láithreán gréasáin an Ombudsman

Bhronn AnySurfer lipéad AnySurfer agus lipéad leibhéal AA Threoirlínte Inrochtaineachta Gréasáin 2.0 ar an láithreán gréasáin seo ar 6 Aibreán 2017. Tá an lipéad bailí go dtí 6 Aibreán 2019.

Ar mhaith leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi AnySurfer?

Rinneamar an-iarracht cloí leis na treoirlínte agus na caighdeáin a bhfuil glacadh leo maidir le hinrochtaineacht agus inúsáidteacht. Níor éirigh linn é sin a dhéanamh i ngach réimse den láithreán gréasáin, áfach. Ní inrochtana atá roinnt de na grafaicí faisnéise, mar shampla. Má thagann tú ar rud éigin a bhfuil spéis agat ann ach nach bhfuil inrochtana duit, téigh i dteagmháil linn le do thoil ach an fhaisnéis teagmhála atá tugtha ag bun an leathanaigh seo a úsáid agus déanfaimid ár ndícheall leagan inrochtana a chur ar fáil.

Seol do chuid aiseolais chugainn

Leanaimid le feabhsuithe a chur ar ghnéithe inrochtaineachta ár láithreáin ghréasáin ach leas a bhaint as an aiseolas a fhaightear ónár n-úsáideoirí. Má thugann tú tuairisc dúinn ar d’eispéireas ar an láithreán gréasáin a úsáid, cabhróidh tú linn feabhas eile a chur ar inrochtaineacht ár láithreáin.

Téigh i dteagmháil linn le do thoil má bhíonn aon fhadhbanna agat nó má mheasann tú gurb an-úsáideach atá ceann ar bith de na gnéithe den láithreán.