You have a complaint against an EU institution or body?

Ombudsmani veebisaidi juurdepääsetavus

6. aprillil 2017 omistas AnySurfer sellele veebisaidile märgise AnySurfer ja tunnistas selle vastavaks veebisisu juurdepääsetavussuuniste (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versiooni 2.0 tasemele AA. Märgis kehtib 6. aprillini 2019.

Mida kujutab endast märgis AnySurfer?

Oleme teinud suuri jõupingutusi, et järgida oma veebisaidil veebisisu juurdepääsetavust ja kasutatavust käsitlevaid tunnustatud suuniseid ja standardeid. See ei pruugi aga olla tagatud kõigis veebisaidi osades. Näiteks ei pruugi olla juurdepääsetav mõni infograafik. Kui te ei pääse huvipakkuvale veebisisule ligi, võtke meiega palun ühendust käesoleva lehe lõpus esitatud kontaktandmete kaudu ning me teeme kõik endast oleneva, et teha sisu juurdepääsetavaks.

Ootame tagasisidet

Kasutajate tagasiside abil täiustame pidevalt oma juurdepääsetavusfunktsioone. Oma kogemusi jagades aitate veelgi parandada meie veebisaidi juurdepääsetavust.

Palun andke meile teada võimalikest probleemidest või veebisaidi funktsioonidest, mida peate eriti kasulikuks.