You have a complaint against an EU institution or body?

Dostupnost webové stránky veřejného ochránce práv

Tato webová stránka získala označení AnySurfer a dne 6. dubna 2017 dosáhla úrovně AA podle pravidel Web Accessibility Guidelines 2.0 udělované organizací AnySurfer. Označení je platné do 6. dubna 2019.

Chcete se dozvědět víc o AnySurfer?

Vyvinuli jsme značné úsilí, abychom vyhověli schváleným pravidlům a normám pro dostupnost a použitelnost. Nepodařilo se nám to však ve všech aspektech těchto webových stránek. Některé infografiky například nejsou dostupné. Pokud narazíte na něco, co vás zajímá, ale co se zdá nedostupné, využijte prosím kontaktních informací na konci této stránky a dejte nám vědět a my se budeme maximálně snažit o vytvoření dostupné verze.

Poskytněte nám zpětnou vazbu

Prvky dostupnosti neustále vylepšujeme na základě zpětné vazby našich uživatelů. Sdělením své zkušenosti nám pomůžete ještě více vylepšit dostupnost naší webové stránky.

Prosím dejte nám vědět, setkáte-li se s nějakými potížemi nebo pokud se vám některý z našich prvků bude zdát zvlášť užitečný.