You have a complaint against an EU institution or body?

Достъп до сайта на Омбудсмана

На 27 юли 2021 г. AnySurfer потвърди за този уебсайт нивото на съответствие AA на Указанията за достъпност на уеб съдържанието 2.1 (WCAG 2.1 AA), с изключение на субтитрите на видеоклипове.

Желаете ли да научите повече за AnySurfer?

Постарали сме се да се придържаме към възприетите препоръки и стандарти за достъпност и използваемост. Въпреки това не сме успели да приложим тези стандарти за всички секции в уеб сайта. Например някои от инфографиките не са достъпни. Ако откриете публикация, която Ви интересува, но не изглежда достъпна, свържете се с нас, като използвате данните за контакт в края на страницата, и ние ще направим всичко възможно, за да предоставим достъпна версия.

Изпращане на коментари

Продължаваме да правим подобрения във връзка с функционалностите за достъпност, като вземаме предвид коментарите на нашите потребители. Споделете своя опит, защото това ще ни помогне да продължим да подобряваме достъпността на нашия уеб сайта.

Уведомете ни, ако срещнете някакви проблеми или ако считате, че някои от функционалностите са особено полезни.