Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 731 αποτελέσματα

Σύσταση σχετικά με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χορηγήσει δημόσια πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν τη συμμόρφωση με τα κριτήρια βιωσιμότητας των βιοκαυσίμων βάσει της οδηγίας για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (υπόθεση 1527/2020/DL)

Δευτέρα | 08 Νοεμβρίου 2021

Ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος εργάζεται στον τομέα των βιοκαυσίμων, ανέφερε ότι επιθυμούσε να λάβει αυτές τις πληροφορίες για να παρακολουθήσει πιθανή απάτη ευρείας κλίμακας στον τομέα των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, η οποία ενδεχομένως να έχει αρνητικές συνέπειες στα τροπικά δάση, τη βιοποικιλότητα, το κλίμα και τον τομέα συλλογής και ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων ελαίων οικιακής χρήσης στην ΕΕ.

Ο ενδιαφερόμενος ζήτησε δημόσια πρόσβαση σε κατάλογο όλων των χωρών προέλευσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων για τα έτη 2016 έως 2019, καθώς και στον όγκο των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων που χρησιμοποιήθηκαν ως πρώτη ύλη και τα οποία συλλέχθηκαν για κάθε χώρα ανά έτος, όπως υποβλήθηκαν από τα οικειοθελή συστήματα πιστοποίησης για τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της οδηγίας για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Η Επιτροπή απάντησε ότι δεν είχε στην κατοχή της κάποιο έγγραφο που να αντιστοιχεί στο αίτημα του ενδιαφερόμενου.

Η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι η Επιτροπή είχε στην κατοχή της αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις χώρες προέλευσης και τον όγκο των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων που συλλέχθηκαν. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν περιλαμβάνονταν σε ένα μόνο έγγραφο, αλλά ήταν διασκορπισμένες σε σειρά εγγράφων. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμούσε να λάβει τις πληροφορίες που ζήτησε ακόμη κι αν δεν βρίσκονταν μόνο σε ένα έγγραφο, η Διαμεσολαβήτρια πρότεινε στην Επιτροπή να εξετάσει τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της και τα οποία περιέχουν αυτές τις πληροφορίες, με σκοπό την κοινοποίησή τους.

Η Επιτροπή δεν δέχθηκε αυτή την προτεινόμενη λύση.

Η Διαμεσολαβήτρια είναι προβληματισμένη και παράλληλα απογοητευμένη από την απάντηση της Επιτροπής. Αντί να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να διασφαλίσει το θεμελιώδες δικαίωμα του ενδιαφερόμενου για πρόσβαση σε έγγραφα, η Επιτροπή επανέλαβε ότι δεν έχει στην κατοχή της έγγραφα που να αντιστοιχούν στο αίτημα και αρνήθηκε να εξετάσει τα έγγραφα που ζητήθηκαν. Η Διαμεσολαβήτρια δεν μπορεί παρά να θεωρήσει ότι η απάντηση της Επιτροπής αποτελεί σκόπιμη και ανεξήγητη άρνηση να διευθετήσει την υπόθεση. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, στο πλαίσιο των προβληματισμών που εκφράζονται τα τελευταία χρόνια σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της εισαγωγής χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων από την ΕΕ.

Κατά συνέπεια, η Διαμεσολαβήτρια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η άρνηση της Επιτροπής να εξετάσει τα έγγραφα συνιστά κακοδιοίκηση. Διατύπωσε την αντίστοιχη σύσταση.