Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 809 αποτελέσματα

Decision on how the European Food Safety Authority (EFSA) dealt with a request for public access to documents related to a proposal to restrict lead in ammunition (case 2124/2021/MIG)

Δευτέρα | 14 Νοεμβρίου 2022

The case concerned a request for public access to documents held by the European Food Safety Authority (EFSA) concerning lead in ammunition. EFSA took more than seven months to deal with the request, extending the deadline on various occasions, which prevented the complainant from using the documents in preparing a contribution to a public consultation organised by another EU agency.

The Ombudsman opened an inquiry and found maladministration in how EFSA had dealt with the complainant’s access request and, specifically, its failure to comply with the time limits set out in the EU legislation on public access to documents. She recommended that EFSA should cease its practice of extending the prescribed time limits beyond 30 working days when proposing a ‘fair solution’. She also recommended that EFSA should provide applicants at an early stage with a list of the documents it identifies where an access request is formulated in broad terms. 

EFSA replied positively to the Ombudsman’s recommendations, committing itself to changing its rules and practices to ensure that requests for public access to documents are processed swiftly. The Ombudsman closed the inquiry, welcoming EFSA’s positive response and the steps it has already taken and intends to take to implement her recommendations.

Απόφαση σχετικά με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παράσχει πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που αφορούν τον έλεγχο της αλιείας πελαγικών ειδών και τόνου στην Ιρλανδία (υπόθεση 757/2022/MIG)

Παρασκευή | 16 Σεπτεμβρίου 2022

Η υπόθεση αφορούσε την άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παράσχει στον ενδιαφερόμενο πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με τον έλεγχο της Επιτροπής και τη διοικητική έρευνα των ιρλανδικών αρχών, που οδήγησαν την Επιτροπή να ανακαλέσει το ιρλανδικό σχέδιο ελέγχου για τη ζύγιση των αλιευτικών προϊόντων. Η Επιτροπή υποστήριξε ότι η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου ήταν ακόμη σε εξέλιξη και ότι η δημοσιοποίηση των εγγράφων θα υπονόμευε την προστασία του σκοπού των επιθεωρήσεων, των ερευνών και των ελέγχων.

Η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι οι ιρλανδικές αρχές δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει τις συστάσεις της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, δεν έχουν ακόμη αποκαταστήσει τις ελλείψεις που εντόπισε. Αυτό σημαίνει ότι η παρακολούθηση του ελέγχου βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Δεδομένου ότι η Επιτροπή μπορεί να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιρλανδίας εάν οι ελλείψεις αυτές δεν αντιμετωπιστούν επαρκώς, η Διαμεσολαβήτρια έκρινε εύλογο να επικαλεστεί η Επιτροπή γενικό τεκμήριο μη δημοσιοποίησης. Η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε επίσης ότι τα επιχειρήματα του ενδιαφερομένου δεν αρκούν για να αποδείξουν ότι υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον για τη δημοσιοποίηση.

Βάσει των ανωτέρω, η Διαμεσολαβήτρια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η άρνηση της Επιτροπής να παράσχει πρόσβαση του κοινού στα επίμαχα έγγραφα ήταν δικαιολογημένη και περάτωσε την έρευνά της διαπιστώνοντας ότι δεν υπήρξε κακοδιοίκηση.