Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 830 αποτελέσματα

Απόφαση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίστηκε δύο καταγγελίες για παραβάσεις σχετικά με τους πολεοδομικούς νόμους για τα καταστήματα λιανικού εμπορίου στη Γερμανία (κοινές υποθέσεις 2238 και 2249/2021/MHZ)

Παρασκευή | 16 Δεκεμβρίου 2022

Οι ενδιαφερόμενες είναι δύο επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, η IKEA και η Decathlon, οι οποίες ισχυρίζονται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χειρίστηκε δεόντως διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Γερμανίας που αφορούσαν τους πολεοδομικούς νόμους για τα καταστήματα λιανικού εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενες αμφισβήτησαν τη διάρκεια της διαδικασίας, δεδομένου ότι η αρχική καταγγελία για παράβαση υποβλήθηκε το 2008. Αμφισβήτησαν επίσης τις διαφορετικές εξηγήσεις που έδωσε η Επιτροπή για την καθυστέρηση.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια εξέδωσε πορίσματα απευθυνόμενα στην Επιτροπή, επισημαίνοντας ιδίως ότι δεν ήταν εύλογη η διάρκεια εξετάσεως (πάνω από δεκατρία έτη) των αρχικών διοικητικών σταδίων της διαδικασίας επί παραβάσει από την Επιτροπή. Πρότεινε στην Επιτροπή να λάβει την απόφασή της στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Στην απάντησή της στα πορίσματα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, η Επιτροπή επιχείρησε να παράσχει εξηγήσεις σχετικά με τους λόγους της χρονικής καθυστέρησης και επισήμανε ότι πρόθεσή της ήταν να λάβει τη σχετική απόφαση στις αρχές του 2023.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια συντάχθηκε με την άποψη ότι η χρονική καθυστέρηση ήταν αδικαιολόγητη. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την έρευνα, διαπιστώνοντας ότι υφίσταται κακοδιοίκηση. Θεώρησε ότι θα ήταν άσκοπο να διατυπώσει κάποια σύσταση, καθώς η Επιτροπή δεσμεύτηκε να λάβει τη σχετική απόφαση κατά τους προσεχείς μήνες. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώσει συναφώς την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έως τα τέλη Μαρτίου 2023.

Decision on the delay by the European Commission in publishing several European Assessment Documents for steel products used in the construction sector (case 1597/2021/VB)

Τετάρτη | 14 Δεκεμβρίου 2022

The complainant, a steel products manufacturer, was concerned about the delay incurred by the Commission in publishing ‘European Assessment Documents’ (EADs) relating to four of its products, which hampered its ability to market these products within the European Economic Area.

The Ombudsman found that there have been significant delays in the procedures for adopting and publishing EADs, which is regrettable. However, the Commission has since taken steps to address the delays, and has provided the complainant with a clear timeline for the publication of the four EADs in question.

In light of this, the Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that no further inquiries into the matter are justified at this stage. However, she asked the Commission to update her on the effectiveness of the steps it has taken to address the backlog in the publication of EADs.

Decision on European Commission's decision to recover funds from an organisation in the context of an EU-funded project in the Horn of Africa relating to conservation and biodiversity (case 1842/2021/LM)

Τρίτη | 06 Δεκεμβρίου 2022

The case concerned the European Commission’s decision to recover funds from an organisation that carried out an EU-funded project relating to environmental protection and biodiversity in the Horn of Africa. The Commission sought to recover the funds following the findings of an audit report. The complainant contested this decision.

In the course of the inquiry, the Commission waived its decision to recover the funds granted for one of the costs. The Commission further explained why it had considered the other costs concerned as ineligible. The Ombudsman considered that the Commission’s explanations were reasonable and closed the case with a finding of no maladministration.