Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 420 αποτελέσματα

Decision on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed a candidate’s eligibility in a selection procedure for French-language lawyer-linguists (case 1177/2022/FA)

Τετάρτη | 24 Μαΐου 2023

The case concerned how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the eligibility of a candidate in a selection procedure for French-language lawyer-linguists. EPSO considered that the complainant was not eligible because he did not have the required diplomas. The complainant contested EPSO’s decision, claiming that he did have the required diplomas.

In the course of the inquiry, the Ombudsman found issues with the decision of the selection board to consider the complainant ineligible. She proposed that EPSO ask the selection board to reconsider its position on the eligibility of the complainant for the selection procedure. EPSO agreed to review the candidate’s eligibility and asked the complainant for additional documents. The complainant failed to respond to EPSO’s request. On this basis, EPSO rejected the solution proposal, as it considered that, without these additional documents, it could not review the candidate’s eligibility.

Against this background, the Ombudsman took the view that no further inquiries are justified in this case. She nevertheless made a suggestion to EPSO that, in future selection procedures, selection boards ensure that decisions on the eligibility of candidates are based on a clear understanding of the information provided by candidates in their applications. In case of doubt as to the eligibility of a candidate, the selection board should request additional information from the candidate or seek clarifications from national authorities or other third parties.

Decision on how the EU Delegation to Mauritania handled a contract for auditing and accounting services (case 2196/2019/NH)

Τρίτη | 24 Ιανουαρίου 2023

The case concerned the decision by the EU Delegation to Mauritania to terminate a contract for auditing services with an audit company. The Delegation argued that the audit company, which had its seat in Morocco, had failed to base its auditors in Mauritania permanently, despite its contractual obligation to do so. The Delegation had also decided to reject one of the audit reports that the company submitted because it deemed that the report had been signed by an unauthorised staff member of that company. The Delegation also refused to pay the company for the remaining reports.

The Ombudsman conducted an extensive inquiry. She found that the Delegation’s decision to reject the audit report and to terminate the contract was not unreasonable and did not amount to maladministration. The Ombudsman did not find maladministration in how the Delegation handled the subsequent amicable settlement procedure.

However, how the Delegation handled the communication with the complainant, in particular in providing comments on draft audit reports and explaining clearly its decisions, did amount to maladministration.

As these issues occurred five years ago, the Ombudsman considered that no purpose would be served by making a recommendation on that aspect of the complaint.

 

Decision on how the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) carried out two staff selection procedures in the field of cybersecurity (cases 1159/2021/VB and 1224/2021/VB)

Παρασκευή | 16 Δεκεμβρίου 2022

The case concerned the way in which the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) carried out two selection procedures to recruit experts in the field of cybersecurity who would fit one or more of three profiles. The complainant took part in both procedures and raised concerns about the scoring methodology applied by ENISA and the inconsistency of the scores he received in one procedure.

In the course of the inquiry, the Ombudsman inquiry team noted that the scoring methodology used in both procedures put candidates applying for one or two profiles only at a disadvantage in comparison to those who applied for all three profiles. This was not clear in the vacancy notices. It also requested explanations to ENISA on the inconsistencies in the complainant’s scores.

ENISA acknowledged the inconsistencies in the scores received by the complainant and offered to invite him to the next stage of both selection procedures.

The Ombudsman found that, as ENISA has taken appropriate steps to remedy the issues raised by the complainant, no further inquiries are justified in this case and closed the inquiry.

Απόφαση σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολόγησε τα προσόντα και την επαγγελματική πείρα υποψηφίου σε διαδικασία επιλογής επαγγελματιών γλωσσών και διαπολιτισμικότητας (υπόθεση 2133/2021/ΚΤ)

Πέμπτη | 15 Δεκεμβρίου 2022

Η υπόθεση αφορούσε διαδικασία επιλογής που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσληψη «επαγγελματιών γλωσσών και διαπολιτισμικότητας». Ο ενδιαφερόμενος θεώρησε ότι η βαθμολογία που είχε λάβει στον «αξιολογητή ταλέντου» (‘talent evaluator’), το στάδιο της διαδικασίας κατά το οποίο αξιολογούνται τα προσόντα και η επαγγελματική πείρα των υποψηφίων, δεν ανταποκρινόταν με ακρίβεια στη συναφή επαγγελματική του πείρα και στις σπουδές του στον τομέα.

Η Διαμεσολαβήτρια δεν διαπίστωσε πρόδηλο σφάλμα στην εκ μέρους της εξεταστικής επιτροπής αξιολόγηση του αξιολογητή ταλέντου του ενδιαφερομένου και περάτωσε την έρευνα με το συμπέρασμα ότι δεν συντρέχει περίπτωση κακοδιοίκησης. Η Διαμεσολαβήτρια εντόπισε ορισμένα στοιχεία που το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη του σε μελλοντικές διαδικασίες και επέστησε την προσοχή του Κοινοβουλίου σε αυτά.

Decision on how the European External Action Service (EEAS) dealt with the working relationship with an external expert who was employed through a contractor (case 147/2022/KT)

Τρίτη | 13 Δεκεμβρίου 2022

The complainant, who used to work as an external IT expert for the European External Action Service (EEAS) through a contractor, was concerned that the EEAS had shown no flexibility and understanding with regard to his personal circumstances during the COVID-19 pandemic. He took issue with how the EEAS had dealt with his request to work remotely (or ‘telework’) outside his place of work, as well as with how it had informed him about the imminent termination of his employment contract.  

The Ombudsman found nothing to suggest that the EEAS had improperly managed the working relationship with the complainant. However, the Ombudsman found that how the EEAS had informed the complainant that it had asked for him to be replaced amounted to maladministration.

Given the circumstances of the case, the Ombudsman considered that a recommendation would serve no useful purpose and closed the inquiry by making suggestions for improvement to the EEAS.

Decision on the decision by the Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) to reject a bid in a call for tenders for editing services (case 2109/2021/LM)

Παρασκευή | 09 Δεκεμβρίου 2022

The case concerned a procurement procedure for “light post editing services” organised by the Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) and divided in different lots.

The complainant submitted a tender for one of the lots but the CdT rejected her offer, as it claimed that the complainant had not submitted documentary evidence for her professional experience. However, the complainant claimed that, according to the call for tenders, tenderers who had submitted tenders in previous procedures were not required to resubmit documentary evidence.

The Ombudsman found that the CdT provided contradictory information to tenderers as to whether they should resubmit supporting documents already provided in another procurement procedure. She therefore proposed as a solution that the CdT not renew the current framework contract for the specific lot at issue and, instead, carry out a new procurement procedure, providing greater clarity as to what documents tenderers are expected to submit.

The CdT informed the Ombudsman that it did not renew the framework contracts for that lot. The CdT added that it has revised the wording of the documentation used in procurement procedures to provide greater clarity for tenderers. The Ombudsman closed the inquiry with a finding that the solution proposal had been accepted.

Decision on how the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) dealt with a complaint about alleged irregularities in two selection procedures for contract staff (RCT-2017-00048 and Frontex/17/CA/FGIII/26.1) (case 174/2021/KT)

Τετάρτη | 30 Νοεμβρίου 2022

The complainant took part in two selection procedures for contract staff, organised by the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) in 2018 and 2019. He was dissatisfied with how Frontex dealt with his administrative complaint about the evaluation of his application in the 2018 selection procedure, in which he was unsuccessful. He also complained that Frontex had failed to reply to his request for feedback regarding the 2019 selection procedure.

In the course of the inquiry, Frontex provided the complainant with feedback regarding the 2019 selection procedure. As regards the 2018 selection procedure, the Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how Frontex had assessed the complainant’s application. However, the Ombudsman considered that Frontex had not dealt with the complainant’s administrative complaint in an entirely satisfactory manner.

Given that the inquiry revealed no manifest error of assessment, the Ombudsman considered that no additional inquiries would be justified into that aspect of the complaint. The Ombudsman suggested, however, that Frontex improve how it communicates to applicants the redress possibilities in the context of its staff selection procedures, as well as how it processes and keeps records of complaints by unsuccessful applicants.