Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Προβολή 1 - 20 από 433 αποτελέσματα

Decision on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the application of a candidate in a selection procedure for administrators in the field of agriculture (case 381/2022/FA)

Δευτέρα | 30 Ιανουαρίου 2023

The case concerned how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the education and professional experience of a candidate in a selection procedure for recruiting EU staff in the field of agriculture.

The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s qualifications and, therefore, closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Απόφαση σχετικά με την επάρκεια των πληροφοριών που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση της εφαρμογής του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) από την Ιρλανδία (υπόθεση 97/2022/PB)

Δευτέρα | 19 Δεκεμβρίου 2022

Η Ιρλανδία διαδραματίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) καθώς φιλοξενεί τους περισσότερους τεχνολογικούς κολοσσούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών συχνά βασίζονται στο έργο της αρχής προστασίας δεδομένων της Ιρλανδίας για να εξετάσουν ζητήματα προστασίας δεδομένων που απασχολούν τους πολίτες της εκάστοτε χώρας.

Αυτό καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την επαρκή ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ στην Ιρλανδία σε σχέση με τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Μια σειρά από δημόσιους φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ των οποίων η ενδιαφερόμενη, υποστήριξε ότι η εφαρμογή του ΓΚΠΔ στην Ιρλανδία ήταν ανεπαρκής.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια κίνησε έρευνα για να εξετάσει την επάρκεια των πληροφοριών που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΓΚΠΔ από την Ιρλανδία.

Η έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας ανέδειξε την πάγια πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξετάζει στο πλαίσιο τακτικής επισκόπησης τον τρόπο με τον οποίο η αρχή προστασίας δεδομένων της Ιρλανδίας χειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν τους τεχνολογικούς κολοσσούς. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω πρακτική συνάδει με την αρχή της χρηστής διοίκησης. Ωστόσο, έκρινε ότι θα μπορούσαν να γίνουν αρκετές βελτιώσεις και διατύπωσε προτάσεις για τον σκοπό αυτόν.

Decision on how the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) carried out two staff selection procedures in the field of cybersecurity (cases 1159/2021/VB and 1224/2021/VB)

Παρασκευή | 16 Δεκεμβρίου 2022

The case concerned the way in which the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) carried out two selection procedures to recruit experts in the field of cybersecurity who would fit one or more of three profiles. The complainant took part in both procedures and raised concerns about the scoring methodology applied by ENISA and the inconsistency of the scores he received in one procedure.

In the course of the inquiry, the Ombudsman inquiry team noted that the scoring methodology used in both procedures put candidates applying for one or two profiles only at a disadvantage in comparison to those who applied for all three profiles. This was not clear in the vacancy notices. It also requested explanations to ENISA on the inconsistencies in the complainant’s scores.

ENISA acknowledged the inconsistencies in the scores received by the complainant and offered to invite him to the next stage of both selection procedures.

The Ombudsman found that, as ENISA has taken appropriate steps to remedy the issues raised by the complainant, no further inquiries are justified in this case and closed the inquiry.

Απόφαση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίστηκε δύο καταγγελίες για παραβάσεις σχετικά με τους πολεοδομικούς νόμους για τα καταστήματα λιανικού εμπορίου στη Γερμανία (κοινές υποθέσεις 2238 και 2249/2021/MHZ)

Παρασκευή | 16 Δεκεμβρίου 2022

Οι ενδιαφερόμενες είναι δύο επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, η Ikea και η Decathlon, οι οποίες ισχυρίζονται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χειρίστηκε δεόντως διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Γερμανίας που αφορούσαν τους πολεοδομικούς νόμους για τα καταστήματα λιανικού εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενες αμφισβήτησαν τη διάρκεια της διαδικασίας, δεδομένου ότι η αρχική καταγγελία για παράβαση υποβλήθηκε το 2008. Αμφισβήτησαν επίσης τις διαφορετικές εξηγήσεις που έδωσε η Επιτροπή για την καθυστέρηση.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια εξέδωσε πορίσματα απευθυνόμενα στην Επιτροπή, επισημαίνοντας ιδίως ότι δεν ήταν εύλογη η διάρκεια εξετάσεως (πάνω από δεκατρία έτη) των αρχικών διοικητικών σταδίων της διαδικασίας επί παραβάσει από την Επιτροπή. Πρότεινε στην Επιτροπή να λάβει την απόφασή της στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Στην απάντησή της στα πορίσματα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, η Επιτροπή επιχείρησε να παράσχει εξηγήσεις σχετικά με τους λόγους της χρονικής καθυστέρησης και επισήμανε ότι πρόθεσή της ήταν να λάβει τη σχετική απόφαση στις αρχές του 2023.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια συντάχθηκε με την άποψη ότι η χρονική καθυστέρηση ήταν αδικαιολόγητη. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την έρευνα, διαπιστώνοντας ότι υφίσταται κακοδιοίκηση. Θεώρησε ότι θα ήταν άσκοπο να διατυπώσει κάποια σύσταση, καθώς η Επιτροπή δεσμεύτηκε να λάβει τη σχετική απόφαση κατά τους προσεχείς μήνες. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώσει συναφώς την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έως τα τέλη Μαρτίου 2023.

Decision on how an EU civilian mission dealt with the appeal of a seconded staff member’s performance evaluation (case 95/2022/NH)

Δευτέρα | 10 Οκτωβρίου 2022

The case concerned a negative performance evaluation that an EU civilian mission gave to a seconded staff member. The staff member complained that the evaluation had been unfair because her line managers had not warned her that her performance at work had been poor. She also said that the evaluation report failed to take into account the fact that she had been absent for a long period of time. She claimed that the mission did not handle her appeal against the evaluation fairly.

Based on the inquiry the Ombudsman found nothing to suggest that the evaluation was unfair. She also found that the mission handled the complainant’s appeal in line with the applicable procedures. She therefore closed the inquiry with the conclusion that there was no maladministration.

Decision on how the European Parliament evaluated a written test in a selection procedure for recruiting ‘intercultural and language professionals’ (736/2022/PL)

Δευτέρα | 12 Σεπτεμβρίου 2022

The case concerned how the European Parliament assessed the complainant’s written test in a selection procedure for recruiting ‘intercultural and language professionals’.

The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s translation. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.