Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 782 αποτελέσματα

Decision on the decision by the European Commission to recover EU funds granted under a contract for the provision of technical assistance in Gabon (case 1650/2021/EIS)

Δευτέρα | 13 Μαρτίου 2023

The case concerned the decision by the European Commission to recover EU funds granted under a contract for the provision of technical assistance in Gabon. The complainant considered that the cost of the protective measures it had adopted when the ‘contracting authority’ suspended the contract should have been added to the price of the contract, and thus covered by EU funds. The complainant also claimed that, as the amount recovered by the Commission was equivalent to the amount owed to the complainant by the contracting authority for the protective measures, the Commission should have offset the amount it sought to recover by this amount.

The Ombudsman considered that there was a sound legal basis for the Commission’s decision, and that it was reasonable for the Commission to recover the funds. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on the European Commission's refusal to give public access to a dataset containing company names and details held in the Business Registers Interconnection System on the ground that the requested document does not exist (case 926/2022/KR)

Τρίτη | 28 Φεβρουαρίου 2023

The case concerned a request for public access to a dataset containing company names and details held in the Business Registers Interconnection System (BRIS). BRIS interconnects the business registers of EU Member States and is operated by the Commission.

In refusing public access, the Commission argued that the requested dataset does not qualify as an existing document, in line with EU case law, because it could not be retrieved as part of the normal operations of the BRIS IT-system and would require additional programming.

The Ombudsman found that, given the specificities of the database in question, substantial investment would be required to extract the dataset from BRIS and present it to the complainant in a readable format. The decision of the Commission to refuse access was therefore reasonable.

The Ombudsman therefore closed the inquiry with the conclusion that there was no maladministration.

Decision on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the application of a candidate in a selection procedure for administrators in the field of agriculture (case 381/2022/FA)

Δευτέρα | 30 Ιανουαρίου 2023

The case concerned how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the education and professional experience of a candidate in a selection procedure for recruiting EU staff in the field of agriculture.

The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s qualifications and, therefore, closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the EU Delegation to Mauritania handled a contract for auditing and accounting services (case 2196/2019/NH)

Τρίτη | 24 Ιανουαρίου 2023

The case concerned the decision by the EU Delegation to Mauritania to terminate a contract for auditing services with an audit company. The Delegation argued that the audit company, which had its seat in Morocco, had failed to base its auditors in Mauritania permanently, despite its contractual obligation to do so. The Delegation had also decided to reject one of the audit reports that the company submitted because it deemed that the report had been signed by an unauthorised staff member of that company. The Delegation also refused to pay the company for the remaining reports.

The Ombudsman conducted an extensive inquiry. She found that the Delegation’s decision to reject the audit report and to terminate the contract was not unreasonable and did not amount to maladministration. The Ombudsman did not find maladministration in how the Delegation handled the subsequent amicable settlement procedure.

However, how the Delegation handled the communication with the complainant, in particular in providing comments on draft audit reports and explaining clearly its decisions, did amount to maladministration.

As these issues occurred five years ago, the Ombudsman considered that no purpose would be served by making a recommendation on that aspect of the complaint.

 

Decision on how the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) carried out two staff selection procedures in the field of cybersecurity (cases 1159/2021/VB and 1224/2021/VB)

Παρασκευή | 16 Δεκεμβρίου 2022

The case concerned the way in which the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) carried out two selection procedures to recruit experts in the field of cybersecurity who would fit one or more of three profiles. The complainant took part in both procedures and raised concerns about the scoring methodology applied by ENISA and the inconsistency of the scores he received in one procedure.

In the course of the inquiry, the Ombudsman inquiry team noted that the scoring methodology used in both procedures put candidates applying for one or two profiles only at a disadvantage in comparison to those who applied for all three profiles. This was not clear in the vacancy notices. It also requested explanations to ENISA on the inconsistencies in the complainant’s scores.

ENISA acknowledged the inconsistencies in the scores received by the complainant and offered to invite him to the next stage of both selection procedures.

The Ombudsman found that, as ENISA has taken appropriate steps to remedy the issues raised by the complainant, no further inquiries are justified in this case and closed the inquiry.

Απόφαση σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολόγησε τα προσόντα και την επαγγελματική πείρα υποψηφίου σε διαδικασία επιλογής επαγγελματιών γλωσσών και διαπολιτισμικότητας (υπόθεση 2133/2021/ΚΤ)

Πέμπτη | 15 Δεκεμβρίου 2022

Η υπόθεση αφορούσε διαδικασία επιλογής που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσληψη «επαγγελματιών γλωσσών και διαπολιτισμικότητας». Ο ενδιαφερόμενος θεώρησε ότι η βαθμολογία που είχε λάβει στον «αξιολογητή ταλέντου» (‘talent evaluator’), το στάδιο της διαδικασίας κατά το οποίο αξιολογούνται τα προσόντα και η επαγγελματική πείρα των υποψηφίων, δεν ανταποκρινόταν με ακρίβεια στη συναφή επαγγελματική του πείρα και στις σπουδές του στον τομέα.

Η Διαμεσολαβήτρια δεν διαπίστωσε πρόδηλο σφάλμα στην εκ μέρους της εξεταστικής επιτροπής αξιολόγηση του αξιολογητή ταλέντου του ενδιαφερομένου και περάτωσε την έρευνα με το συμπέρασμα ότι δεν συντρέχει περίπτωση κακοδιοίκησης. Η Διαμεσολαβήτρια εντόπισε ορισμένα στοιχεία που το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη του σε μελλοντικές διαδικασίες και επέστησε την προσοχή του Κοινοβουλίου σε αυτά.

Decision on how the European Parliament communicated with an applicant for a traineeship (case 1266/2022/LM)

Πέμπτη | 15 Δεκεμβρίου 2022

The case concerned how the European Parliament communicated with an individual regarding his application for a traineeship. The complainant contended that he was shortlisted, interviewed and then rejected before the period for shortlisting candidates had formally started. He argued that this was in breach of the selection procedure rules.

The Ombudsman found that the Parliament had initially miscommunicated with the complainant, but that it promptly remedied this. The Ombudsman closed the inquiry with a finding of no maladministration but encouraged the Parliament to improve the information provided on the dedicated webpage for the traineeship in question, notably about the possibility to interview candidates.