Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 100 αποτελέσματα

Απόφαση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται τη μεταπήδηση στον ιδιωτικό τομέα των μελών του προσωπικού της (OI/1/2021/KR)

Τρίτη | 06 Δεκεμβρίου 2022

Δεδομένου ότι στην ΕΕ ανατίθενται όλο και περισσότερες εξουσίες σε τομείς από την άμυνα έως την υγειονομική περίθαλψη, η εμπιστοσύνη του κοινού στη διοίκηση είναι ζωτικής σημασίας. Επομένως, κάθε τυχόν αντίληψη ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιδιώκουν ιδιωτικά συμφέροντα που έρχονται σε σύγκρουση με το δημόσιο έργο τους είναι εξαιρετικά επιζήμια. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έχει αναγνωρίσει εδώ και καιρό το φαινόμενο της μεταπήδησης προς ή από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα ως ένα φαινόμενο που μπορεί να βλάψει την εμπιστοσύνη του κοινού, εάν η διαχείρισή του δεν είναι η κατάλληλη. Ακόμη και ένας μικρός αριθμός κινήσεων υψηλής προβολής μπορεί να προκαλέσει σημαντική ανησυχία στο κοινό και να προκαλέσει βλάβη για τη φήμη και την υπόληψη της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής έρευνας εξετάστηκαν 100 υποθέσεις «μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό τον εντοπισμό τομέων που επιδέχονται βελτίωση, καθώς και την καθοδήγηση της υπόλοιπης διοίκησης της ΕΕ για το μέλλον.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε πραγματικές βελτιώσεις σε σχέση με την τελευταία φορά που είχε εξετάσει το ζήτημα, μεταξύ άλλων την καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο διενέργειας αυστηρότερων εξετάσεων για κάθε τέτοια μεταπήδηση.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η Επιτροπή ενέκρινε αιτήματα πρώην ανώτερων υπαλλήλων για την ανάληψη δραστηριοτήτων, παρά τις επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσον οι όροι που επιβάλλονται στις μεταπηδήσεις θα μετριάσουν τους δυνητικούς κινδύνους (όπως συγκρούσεις συμφερόντων και πρόσβαση σε γνώσεις ή επαφές εντός της διοίκησης). Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια πιστεύει ότι τέτοιες μεταπηδήσεις θα πρέπει να εγκρίνονται μόνον όταν η δραστηριότητα μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς που μετριάζουν επαρκώς τους κινδύνους και μπορούν να παρακολουθούνται και να επιβάλλονται αξιόπιστα.

Όταν οι εν λόγω περιορισμοί και η επιβολή τους δεν είναι εφικτοί, η Επιτροπή θα πρέπει να απαγορεύει προσωρινά σε πρώην μέλη του προσωπικού της να αναλάβουν τις εν λόγω θέσεις εργασίας. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να υποτιμηθούν οι διαβρωτικές επιπτώσεις που ενδεχομένως θα έχει με την πάροδο του χρόνου η διάχυση των γνώσεων και των δικτύων των εν λόγω υπαλλήλων σε συναφείς τομείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και η σχετική βλάβη για τη φήμη και την υπόληψη της ΕΕ.

Κατά την έγκριση μιας δραστηριότητας με μέτρα μετριασμού, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνά το πλήρες φάσμα των διαθέσιμων μέτρων. Για παράδειγμα, η Επιτροπή θα μπορούσε να εγκρίνει μια νέα θέση εργασίας υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος θα λάβει τη δέσμευση από τον νέο εργοδότη ότι οι περιορισμοί που επιβάλλει η Επιτροπή θα δημοσιοποιηθούν στον ιστότοπο του νέου εργοδότη. Κατ’ ελάχιστον, η Επιτροπή θα πρέπει να απαιτεί από τον (πρώην) υπάλληλο να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με κοινοποίηση των επιβαλλόμενων περιορισμών στον νέο εργοδότη.

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε η Επιτροπή κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης οδήγησαν την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια να επαναλάβει τη σύστασή της να δημοσιοποιεί πιο έγκαιρα η Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με όλες τις κατόπιν υπηρεσίας δραστηριότητες των πρώην ανώτερων υπαλλήλων που αξιολογεί. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί ο δημόσιος έλεγχος των αποφάσεων αυτών, ο οποίος είναι απαραίτητος για σκοπούς παρακολούθησης.

Decision on how the European Central Bank (ECB) deals with ‘revolving door’ cases (OI/1/2022/KR)

Παρασκευή | 28 Οκτωβρίου 2022

The European Ombudsman has long identified ‘revolving doors’, whereby public officials move to the private sector, as a phenomenon that can potentially damage public trust if not managed properly.

This own-initiative inquiry sought to look at how the European Central Bank (ECB) deals with revolving door moves of its staff members.

Given the ECB's role in ensuring price stability and supervising financial and credit institutions, any moves by (former) ECB staff members to private financial or credit institutions, in particular those that fall under the ECB’s supervision, can pose conflict of interest and reputational risks, and cause public disquiet.

The Ombudsman’s inquiry assessed one specific case, which had raised public concerns, and also reviewed 26 cases of requests by staff members to take up occupational activities, either while on unpaid leave or after finishing work with the ECB. In all but one of the files reviewed ECB staff members moved to the private sector, including entities and banks that are under ECB supervision.

The Ombudsman concluded that the ECB should apply a more robust approach in relation to revolving door moves of its (former) middle ranking and senior staff to private sector jobs, in particular in the financial industry.

To address shortcomings that arose in the individual case and more generally in how the ECB tackles this challenge, the Ombudsman set out a series of suggestions on how the ECB can strengthen its rules, including in the context of the ongoing revision of the ECB’s Ethics Framework.

Specifically, the ECB should widen the scope of those staff who are subject to stricter notification and/or cooling-off requirements or opt for a general minimum requirement for all staff akin to the provisions of the EU Staff Regulations related to post-service occupational activities.

The ECB should also lengthen, from six months to one year, the prohibition on former senior ECB staff members lobbying their former colleagues.

The ECB should further improve its monitoring of the compliance of (former) staff members with their ethics obligations and conditions imposed by the ECB, for example by making public the conditions for authorising the post-employment activities of former senior staff members so that alleged breaches can be flagged.

The Ombudsman furthermore suggested that, where the ECB considers that a request from a staff member to take up an occupational activity while on unpaid leave poses risks that cannot be adequately mitigated by restrictions or when restrictions cannot be effectively monitored or enforced, it should not authorise such a request.

 

Decision on how the European Investment Bank (EIB) handled the move of a former Vice-President to an energy utility company that had received EIB loans (1016/2021/KR)

Τετάρτη | 27 Ιουλίου 2022

The case concerned the decision of the European Investment Bank to approve a request made by a former vice-president and member of its Management Committee (MC) (the ‘former VP’) to become a non-executive board member of a Spanish energy utility company, which received loans from the EIB.

The complainants, two Members of the European Parliament, raised concerns that the move gave rise to the risk of conflicts of interest. The EIB argued that the former VP had not been involved in the negotiation and implementation of the financing agreements between the EIB and the company.

The Ombudsman found that, in approving the move, the EIB did not properly manage the risk of conflicts of interest to which the former VP’s request arguably gave rise. However, given the EIB has, in the meantime, made improvements to the relevant ethics rules to address these matters, the Ombudsman determined that no further inquiries were justified.

Nonetheless, the Ombudsman made suggestions for improvement with a view to strengthening how the EIB assesses ‘revolving door’ moves by members of its MC to the private sector, and how it ensures compliance where its Ethics and Compliance Committee authorises a move but applies conditions on the individual and their activities.