Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Προβολή 1 - 20 από 211 αποτελέσματα

Decision on how the European Commission handled concerns about a call for tenders for a project to support agriculture and rural development reforms in Ukraine (case 1047/2021/TM)

Τρίτη | 22 Νοεμβρίου 2022

The case concerned how the European Commission investigated the complainant’s concerns about an alleged conflict of interest. The EU Delegation to Ukraine organised a call for tenders to support policy and institutional reforms in agriculture in Ukraine. The complainant, the head of a consortium that submitted a tender, argued that the successful tenderer had a competitive advantage as its leading expert participated in meetings, where he might have obtained information on the project that was not available to the other bidders. The complainant contended that this was in breach of the principle of equal treatment.

The Ombudsman found that the Commission took the allegations seriously and thoroughly investigated the matter in line with the applicable rules and EU case-law. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer (case 1818/2021/FA)

Παρασκευή | 20 Μαΐου 2022

The case concerned how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer and assessed the complainant’s application.

The Ombudsman found nothing to suggest a procedural error or a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s application and therefore closed the case with a finding of no maladministration.

Απόφαση στην υπόθεση OI/3/2021/KR σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας χειρίστηκε τις αιτήσεις του πρώην γενικoύ διευθυντή του για την ανάληψη υψηλόβαθμων θέσεων στην Airbus

Τρίτη | 01 Φεβρουαρίου 2022

Η υπόθεση αφορούσε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) να εγκρίνει, υπό όρους, δύο προβλεπόμενες θέσεις του πρώην γενικού διευθυντή του, και συγκεκριμένα του επικεφαλής δημοσίων υποθέσεων για την Airbus Ισπανίας και του στρατηγικού συμβούλου για την Airbus Defence and Space.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε δύο περιπτώσεις κακοδιοίκησης και διατύπωσε δύο συστάσεις και μια πρόταση για να αποφευχθούν παρεμφερή ζητήματα στο μέλλον.

Πρώτον, η Διαμεσολαβήτρια πρότεινε στον ΕΟΑ να απαγορεύει στο μέλλον στα ανώτερα στελέχη του να αναλαμβάνουν θέσεις μετά τη λήξη της θητείας τους εφόσον προκύπτει σαφής σύγκρουση συμφερόντων με τα έννομα συμφέροντα του ΕΟΑ.

Δεύτερον, η Διαμεσολαβήτρια πρότεινε στον ΕΟΑ να ορίσει τα κριτήρια για την απαγόρευση τέτοιων κινήσεων, προκειμένου να διασαφηνίσει την κατάσταση στα υψηλόβαθμα στελέχη. Οι υποψήφιοι για ανώτερες θέσεις στον ΕΟΑ πρέπει να ενημερώνονται για τα κριτήρια αυτά.

Επιπλέον, η Διαμεσολαβήτρια πρότεινε στον ΕΟΑ να διασφαλίσει ότι το ειδικό έντυπο για όσους υποβάλλουν αίτηση έγκρισης για τις προβλεπόμενες θέσεις εργασίας συντάσσεται κατά τρόπο ώστε (πρώην) μέλη του προσωπικού να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες που θα επιτρέψουν στον ΕΟΑ να προβεί εξαρχής σε ουσιαστική αξιολόγηση.

Ο ΕΟΑ συμφώνησε ουσιαστικά να εφαρμόσει τις συστάσεις σχετικά με τη δυνητική απαγόρευση του προσωπικού να καταλαμβάνει ορισμένες θέσεις και την παροχή κατευθυντήριων γραμμών στο προσωπικό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εφάρμοζε ένα τέτοιο μέτρο. Ανέφερε ότι είχε αρχίσει να λαμβάνει μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων. Ταυτόχρονα, ο ΕΟΑ έθεσε ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τα ευρήματα της Διαμεσολαβήτριας, τα οποία η Διαμεσολαβήτρια εξέτασε σε αυτήν την απόφαση.

Η Διαμεσολαβήτρια καλεί τον ΕΟΑ να την ενημερώσει για τυχόν μελλοντικά μέτρα τα οποία θα λάβει σε σχέση με τις συστάσεις της, ιδίως όσον αφορά τα κριτήρια του ΕΟΑ για την απαγόρευση των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας που προκαλούν σαφείς συγκρούσεις συμφερόντων.

 

Απόφαση σχετικά με το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριέλαβε τα ενδιαφερόμενα μέρη και διαχειρίστηκε τις συγκρούσεις συμφερόντων κατά την επανεξέταση των ειδικών στόχων προστασίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων από τα φυτοφάρμακα (υπόθεση 1402/2020/TE)

Δευτέρα | 08 Νοεμβρίου 2021

Η υπόθεση αφορούσε μια εν εξελίξει αξιολόγηση, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κριτηρίων για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων από τα φυτοφάρμακα, των αποκαλούμενων «ειδικών στόχων προστασίας». Ο ενδιαφερόμενος, μια περιβαλλοντική οργάνωση, εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την προτεινόμενη μέθοδο και ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων με εμπειρογνώμονες που έχουν εμπλακεί στον σχεδιασμό της.

Η Διαμεσολαβήτρια ξεκίνησε έρευνα σχετικά με μία πτυχή της αναφοράς, η οποία αφορούσε την επιλογή ενός εμπειρογνώμονα εκ μέρους της Επιτροπής σε μια συνάντηση εργασίας ενδιαφερομένων, η οποία έλαβε χώρα κατά την έναρξη της αξιολόγησης τον Σεπτέμβριο του 2019. Η Διαμεσολαβήτρια επισήμανε ότι η Επιτροπή δεν είχε ζητήσει από τον εν λόγω εμπειρογνώμονα να υποβάλει δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων πριν από τη συνάντηση εργασίας.

Η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει ζητήσει από τον εμπειρογνώμονα να υποβάλει δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων, τούτο δε λόγω της φύσης της συνάντησης εργασίας, η οποία αφορούσε την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε έναν αμφιλεγόμενο τομέα, λόγω του ρόλου του εμπειρογνώμονα σε αυτήν, καθώς και λόγω του γεγονότος ότι ο εμπειρογνώμονας παρουσιάστηκε ως ανεξάρτητος. Η γνωστοποίηση τυχόν συμφερόντων, τα οποία θα μπορούσαν να συνεπάγονται σύγκρουση, είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη του κοινού στις πολιτικές που απορρέουν από τέτοιες διαδικασίες, καθώς και η νομιμότητα των εν λόγω πολιτικών στα μάτια του κοινού.

Καθώς η Επιτροπή ζήτησε στο μεταξύ από τον εμπειρογνώμονα να υποβάλει δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων, η Διαμεσολαβήτρια δεν βλέπει λόγο να συνεχίσει περαιτέρω την εξέταση του θέματος. Παρά ταύτα, η Διαμεσολαβήτρια αναμένει εκ  μέρους της Επιτροπής να ζητά, να αξιολογεί και να δημοσιεύει τις δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων που προσκαλούνται με την προσωπική τους ιδιότητα σε παρόμοιες μελλοντικές εκδηλώσεις, και υποβάλλει σχετική προς τούτο πρόταση.

Η Διαμεσολαβήτρια εξέτασε επίσης τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου σχετικά με την ουσία της δήλωσης περί σύγκρουσης συμφερόντων, και συγκεκριμένα ότι αυτή ήταν ελλιπής και ότι η Επιτροπή δεν την αξιολόγησε ώστε να εντοπίσει τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων. Η Διαμεσολαβήτρια θεώρησε την εκτίμηση της Επιτροπής εύλογη. Ως εκ τούτου, περάτωσε την έρευνα.

Απόφαση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετώπισε τις ανησυχίες σχετικά με τη σύνθεση του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και τις εικαζόμενες συγκρούσεις συμφερόντων ορισμένων εκ των μελών του (υπόθεση 1777/2020/KR)

Τετάρτη | 27 Οκτωβρίου 2021

Η εν λόγω έρευνα βάσει αναφοράς αφορούσε το φόρουμ υψηλού επιπέδου, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, για την προτεινόμενη Ένωση Κεφαλαιαγορών της ΕΕ. Το φόρουμ συγκέντρωσε υψηλόβαθμα εκτελεστικά στελέχη του κλάδου και κορυφαίους διεθνείς εμπειρογνώμονες και μελετητές προκειμένου να αναπτύξει νέες ιδέες επί σχετικών πολιτικών για την Επιτροπή και, το 2020, εκπόνησε έκθεση με συστάσεις.

Μετά από εκτενή επιθεώρηση εγγράφων της Επιτροπής και μια συνάντηση με την Επιτροπή στο πλαίσιο της έρευνας, η Διαμεσολαβήτρια εντόπισε δύο περιπτώσεις κακοδιοίκησης:

1. Ορισμένα μέλη του φόρουμ που διατηρούσαν σχέσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θεωρούνταν από την Επιτροπή ότι ήταν ανεξάρτητα και ότι εκπροσωπούσαν το δημόσιο συμφέρον. Για να μετριάσει τους κινδύνους τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων που είχε εντοπίσει, η Επιτροπή εφάρμοσε γενικά μέτρα. Η Διαμεσολαβήτρια αξιολόγησε προσεκτικά αυτά τα μέτρα και τα έκρινε ανεπαρκή.

2. Βάσει της προβληματικής κατηγοριοποίησης των μελών του φόρουμ, η Επιτροπή γνωστοποίησε έναν διαχωρισμό μεταξύ μελών του φόρουμ που υποτίθεται ότι ήταν ανεξάρτητα και μελών του φόρουμ που αντιπροσώπευαν ένα κοινό συμφέρον διάφορων οργανώσεων ενδιαφερομένων, το οποίο απέκλινε σημαντικά από αυτό που ήταν στην πραγματικότητα.

Η Διαμεσολαβήτρια εξέδωσε σύσταση.

Η απάντηση της Επιτροπής στη σύσταση της Διαμεσολαβήτριας δεν περιείχε καμία νέα πληροφορία και δεν μεταβάλλει τα πορίσματα της έρευνας.

Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια περατώνει την έρευνά της επιβεβαιώνοντας τα πορίσματα και τη σύστασή της

 

Σύσταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας χειρίστηκε τις αιτήσεις του πρώην γενικoύ διευθυντή του για την ανάληψη υψηλόβαθμων θέσεων στην Airbus (OI/3/2021/KR)

Τρίτη | 13 Ιουλίου 2021

Η Διαμεσολαβήτρια διεξήγαγε έρευνα, κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας, σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) να επιτρέψει στον πρώην γενικό διευθυντή του να αναλάβει δύο υψηλόβαθμες θέσεις στην εταιρεία αεροναυπηγικής Airbus.

Η έρευνα της Διαμεσολαβήτριας εξέτασε επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο ΕΟΑ χειρίστηκε το γεγονός ότι ο πρώην γενικός διευθυντής ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα πριν λάβει σχετική έγκριση από τον EΟΑ, γεγονός που συνιστά παραβίαση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του ΕΟΑ.

Η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι οι όροι που επιβλήθηκαν στον πρώην γενικό διευθυντή από τον ΕΟΑ κατά την απόφαση έγκρισής του, ήταν ανεπαρκείς σε σύγκριση με τους κινδύνους, επομένως δεν θα ήταν δυνατή η παρακολούθηση και εφαρμογή τους. Υπήρξαν επίσης αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο ο ΕΟΑ αξιολόγησε τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο ΕΟΑ θα έπρεπε αντίθετα να είχε εφαρμόσει πιο αυστηρούς όρους και να είχε απαγορεύσει στον πρώην γενικό διευθυντή του να αναλάβει τη θέση που προκάλεσε τον μεγαλύτερο κίνδυνο σύγκρουσης με τα έννομα συμφέροντα του ΕΟΑ. Αυτή η παράλειψη είχε ως αποτέλεσμα κακοδιαχείριση από την πλευρά του ΕΟΑ.

Με βάση αυτά τα πορίσματα, η Διαμεσολαβήτρια εξέδωσε δύο συστάσεις:

(i) Στο μέλλον, ο ΕΟΑ θα πρέπει να απαγορεύει στα ανώτερα στελέχη του να αναλαμβάνουν θέσεις μετά τη λήξη της θητείας τους εφόσον προκύπτει σαφής σύγκρουση συμφερόντων με τα έννομα συμφέροντα του ΕΟΑ·

(ii) Ο ΕΟΑ θα πρέπει να ορίσει τα κριτήρια για την απαγόρευση σχετικών κινήσεων, προκειμένου να διασαφηνίσει την κατάσταση στα υψηλόβαθμα στελέχη. Οι υποψήφιοι για ανώτερες θέσεις στον ΕΟΑ πρέπει να ενημερώνονται για τα κριτήρια αυτά όταν υποβάλουν αίτηση πρόσληψης.