Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 218 αποτελέσματα

Decision on how the European Commission handled concerns about a call for tenders for a project to support agriculture and rural development reforms in Ukraine (case 1047/2021/TM)

Τρίτη | 22 Νοεμβρίου 2022

The case concerned how the European Commission investigated the complainant’s concerns about an alleged conflict of interest. The EU Delegation to Ukraine organised a call for tenders to support policy and institutional reforms in agriculture in Ukraine. The complainant, the head of a consortium that submitted a tender, argued that the successful tenderer had a competitive advantage as its leading expert participated in meetings, where he might have obtained information on the project that was not available to the other bidders. The complainant contended that this was in breach of the principle of equal treatment.

The Ombudsman found that the Commission took the allegations seriously and thoroughly investigated the matter in line with the applicable rules and EU case-law. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer (case 1818/2021/FA)

Παρασκευή | 20 Μαΐου 2022

The case concerned how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer and assessed the complainant’s application.

The Ombudsman found nothing to suggest a procedural error or a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s application and therefore closed the case with a finding of no maladministration.

Απόφαση στην υπόθεση OI/3/2021/KR σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας χειρίστηκε τις αιτήσεις του πρώην γενικoύ διευθυντή του για την ανάληψη υψηλόβαθμων θέσεων στην Airbus

Τρίτη | 01 Φεβρουαρίου 2022

Η υπόθεση αφορούσε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) να εγκρίνει, υπό όρους, δύο προβλεπόμενες θέσεις του πρώην γενικού διευθυντή του, και συγκεκριμένα του επικεφαλής δημοσίων υποθέσεων για την Airbus Ισπανίας και του στρατηγικού συμβούλου για την Airbus Defence and Space.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε δύο περιπτώσεις κακοδιοίκησης και διατύπωσε δύο συστάσεις και μια πρόταση για να αποφευχθούν παρεμφερή ζητήματα στο μέλλον.

Πρώτον, η Διαμεσολαβήτρια πρότεινε στον ΕΟΑ να απαγορεύει στο μέλλον στα ανώτερα στελέχη του να αναλαμβάνουν θέσεις μετά τη λήξη της θητείας τους εφόσον προκύπτει σαφής σύγκρουση συμφερόντων με τα έννομα συμφέροντα του ΕΟΑ.

Δεύτερον, η Διαμεσολαβήτρια πρότεινε στον ΕΟΑ να ορίσει τα κριτήρια για την απαγόρευση τέτοιων κινήσεων, προκειμένου να διασαφηνίσει την κατάσταση στα υψηλόβαθμα στελέχη. Οι υποψήφιοι για ανώτερες θέσεις στον ΕΟΑ πρέπει να ενημερώνονται για τα κριτήρια αυτά.

Επιπλέον, η Διαμεσολαβήτρια πρότεινε στον ΕΟΑ να διασφαλίσει ότι το ειδικό έντυπο για όσους υποβάλλουν αίτηση έγκρισης για τις προβλεπόμενες θέσεις εργασίας συντάσσεται κατά τρόπο ώστε (πρώην) μέλη του προσωπικού να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες που θα επιτρέψουν στον ΕΟΑ να προβεί εξαρχής σε ουσιαστική αξιολόγηση.

Ο ΕΟΑ συμφώνησε ουσιαστικά να εφαρμόσει τις συστάσεις σχετικά με τη δυνητική απαγόρευση του προσωπικού να καταλαμβάνει ορισμένες θέσεις και την παροχή κατευθυντήριων γραμμών στο προσωπικό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εφάρμοζε ένα τέτοιο μέτρο. Ανέφερε ότι είχε αρχίσει να λαμβάνει μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων. Ταυτόχρονα, ο ΕΟΑ έθεσε ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τα ευρήματα της Διαμεσολαβήτριας, τα οποία η Διαμεσολαβήτρια εξέτασε σε αυτήν την απόφαση.

Η Διαμεσολαβήτρια καλεί τον ΕΟΑ να την ενημερώσει για τυχόν μελλοντικά μέτρα τα οποία θα λάβει σε σχέση με τις συστάσεις της, ιδίως όσον αφορά τα κριτήρια του ΕΟΑ για την απαγόρευση των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας που προκαλούν σαφείς συγκρούσεις συμφερόντων.

 

Σύσταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας χειρίστηκε τις αιτήσεις του πρώην γενικoύ διευθυντή του για την ανάληψη υψηλόβαθμων θέσεων στην Airbus (OI/3/2021/KR)

Τρίτη | 01 Φεβρουαρίου 2022

Η Διαμεσολαβήτρια διεξήγαγε έρευνα, κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας, σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) να επιτρέψει στον πρώην γενικό διευθυντή του να αναλάβει δύο υψηλόβαθμες θέσεις στην εταιρεία αεροναυπηγικής Airbus.

Η έρευνα της Διαμεσολαβήτριας εξέτασε επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο ΕΟΑ χειρίστηκε το γεγονός ότι ο πρώην γενικός διευθυντής ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα πριν λάβει σχετική έγκριση από τον EΟΑ, γεγονός που συνιστά παραβίαση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του ΕΟΑ.

Η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι οι όροι που επιβλήθηκαν στον πρώην γενικό διευθυντή από τον ΕΟΑ κατά την απόφαση έγκρισής του, ήταν ανεπαρκείς σε σύγκριση με τους κινδύνους, επομένως δεν θα ήταν δυνατή η παρακολούθηση και εφαρμογή τους. Υπήρξαν επίσης αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο ο ΕΟΑ αξιολόγησε τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο ΕΟΑ θα έπρεπε αντίθετα να είχε εφαρμόσει πιο αυστηρούς όρους και να είχε απαγορεύσει στον πρώην γενικό διευθυντή του να αναλάβει τη θέση που προκάλεσε τον μεγαλύτερο κίνδυνο σύγκρουσης με τα έννομα συμφέροντα του ΕΟΑ. Αυτή η παράλειψη είχε ως αποτέλεσμα κακοδιαχείριση από την πλευρά του ΕΟΑ.

Με βάση αυτά τα πορίσματα, η Διαμεσολαβήτρια εξέδωσε δύο συστάσεις:

(i) Στο μέλλον, ο ΕΟΑ θα πρέπει να απαγορεύει στα ανώτερα στελέχη του να αναλαμβάνουν θέσεις μετά τη λήξη της θητείας τους εφόσον προκύπτει σαφής σύγκρουση συμφερόντων με τα έννομα συμφέροντα του ΕΟΑ·

(ii) Ο ΕΟΑ θα πρέπει να ορίσει τα κριτήρια για την απαγόρευση σχετικών κινήσεων, προκειμένου να διασαφηνίσει την κατάσταση στα υψηλόβαθμα στελέχη. Οι υποψήφιοι για ανώτερες θέσεις στον ΕΟΑ πρέπει να ενημερώνονται για τα κριτήρια αυτά όταν υποβάλουν αίτηση πρόσληψης.