Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 140 αποτελέσματα

Closing note on the Strategic Initiative on how the European Commission makes available information about meetings between commissioners and organisations or self-employed individuals (SI/8/2021/AMF)

Παρασκευή | 11 Μαρτίου 2022

The Ombudsman launched an initiative looking into how the European Commission implements its commitment to make available information about meetings between commissioners and organisations or self-employed individuals.

The Ombudsman wrote to the Commission President, urging her to remind commissioners of their obligations to publish information on meetings with organisations or self-employed individuals within two weeks of the date of the meeting.

The Commission replied to the Ombudsman informing her of its efforts to remind commissioners of the above obligations, including a recent note to the heads of the personal offices of commissioners (cabinets) circulated in January 2022.

The Ombudsman welcomes the Commission’s efforts and, since the dedicated transparency websites of the commissioners have been updated, she closes the initiative.

Σύσταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας χειρίστηκε τις αιτήσεις του πρώην γενικoύ διευθυντή του για την ανάληψη υψηλόβαθμων θέσεων στην Airbus (OI/3/2021/KR)

Τρίτη | 01 Φεβρουαρίου 2022

Η Διαμεσολαβήτρια διεξήγαγε έρευνα, κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας, σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) να επιτρέψει στον πρώην γενικό διευθυντή του να αναλάβει δύο υψηλόβαθμες θέσεις στην εταιρεία αεροναυπηγικής Airbus.

Η έρευνα της Διαμεσολαβήτριας εξέτασε επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο ΕΟΑ χειρίστηκε το γεγονός ότι ο πρώην γενικός διευθυντής ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα πριν λάβει σχετική έγκριση από τον EΟΑ, γεγονός που συνιστά παραβίαση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του ΕΟΑ.

Η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι οι όροι που επιβλήθηκαν στον πρώην γενικό διευθυντή από τον ΕΟΑ κατά την απόφαση έγκρισής του, ήταν ανεπαρκείς σε σύγκριση με τους κινδύνους, επομένως δεν θα ήταν δυνατή η παρακολούθηση και εφαρμογή τους. Υπήρξαν επίσης αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο ο ΕΟΑ αξιολόγησε τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο ΕΟΑ θα έπρεπε αντίθετα να είχε εφαρμόσει πιο αυστηρούς όρους και να είχε απαγορεύσει στον πρώην γενικό διευθυντή του να αναλάβει τη θέση που προκάλεσε τον μεγαλύτερο κίνδυνο σύγκρουσης με τα έννομα συμφέροντα του ΕΟΑ. Αυτή η παράλειψη είχε ως αποτέλεσμα κακοδιαχείριση από την πλευρά του ΕΟΑ.

Με βάση αυτά τα πορίσματα, η Διαμεσολαβήτρια εξέδωσε δύο συστάσεις:

(i) Στο μέλλον, ο ΕΟΑ θα πρέπει να απαγορεύει στα ανώτερα στελέχη του να αναλαμβάνουν θέσεις μετά τη λήξη της θητείας τους εφόσον προκύπτει σαφής σύγκρουση συμφερόντων με τα έννομα συμφέροντα του ΕΟΑ·

(ii) Ο ΕΟΑ θα πρέπει να ορίσει τα κριτήρια για την απαγόρευση σχετικών κινήσεων, προκειμένου να διασαφηνίσει την κατάσταση στα υψηλόβαθμα στελέχη. Οι υποψήφιοι για ανώτερες θέσεις στον ΕΟΑ πρέπει να ενημερώνονται για τα κριτήρια αυτά όταν υποβάλουν αίτηση πρόσληψης.

 

Απόφαση στην υπόθεση OI/3/2021/KR σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας χειρίστηκε τις αιτήσεις του πρώην γενικoύ διευθυντή του για την ανάληψη υψηλόβαθμων θέσεων στην Airbus

Παρασκευή | 28 Ιανουαρίου 2022

Η υπόθεση αφορούσε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) να εγκρίνει, υπό όρους, δύο προβλεπόμενες θέσεις του πρώην γενικού διευθυντή του, και συγκεκριμένα του επικεφαλής δημοσίων υποθέσεων για την Airbus Ισπανίας και του στρατηγικού συμβούλου για την Airbus Defence and Space.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε δύο περιπτώσεις κακοδιοίκησης και διατύπωσε δύο συστάσεις και μια πρόταση για να αποφευχθούν παρεμφερή ζητήματα στο μέλλον.

Πρώτον, η Διαμεσολαβήτρια πρότεινε στον ΕΟΑ να απαγορεύει στο μέλλον στα ανώτερα στελέχη του να αναλαμβάνουν θέσεις μετά τη λήξη της θητείας τους εφόσον προκύπτει σαφής σύγκρουση συμφερόντων με τα έννομα συμφέροντα του ΕΟΑ.

Δεύτερον, η Διαμεσολαβήτρια πρότεινε στον ΕΟΑ να ορίσει τα κριτήρια για την απαγόρευση τέτοιων κινήσεων, προκειμένου να διασαφηνίσει την κατάσταση στα υψηλόβαθμα στελέχη. Οι υποψήφιοι για ανώτερες θέσεις στον ΕΟΑ πρέπει να ενημερώνονται για τα κριτήρια αυτά.

Επιπλέον, η Διαμεσολαβήτρια πρότεινε στον ΕΟΑ να διασφαλίσει ότι το ειδικό έντυπο για όσους υποβάλλουν αίτηση έγκρισης για τις προβλεπόμενες θέσεις εργασίας συντάσσεται κατά τρόπο ώστε (πρώην) μέλη του προσωπικού να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες που θα επιτρέψουν στον ΕΟΑ να προβεί εξαρχής σε ουσιαστική αξιολόγηση.

Ο ΕΟΑ συμφώνησε ουσιαστικά να εφαρμόσει τις συστάσεις σχετικά με τη δυνητική απαγόρευση του προσωπικού να καταλαμβάνει ορισμένες θέσεις και την παροχή κατευθυντήριων γραμμών στο προσωπικό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εφάρμοζε ένα τέτοιο μέτρο. Ανέφερε ότι είχε αρχίσει να λαμβάνει μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων. Ταυτόχρονα, ο ΕΟΑ έθεσε ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τα ευρήματα της Διαμεσολαβήτριας, τα οποία η Διαμεσολαβήτρια εξέτασε σε αυτήν την απόφαση.

Η Διαμεσολαβήτρια καλεί τον ΕΟΑ να την ενημερώσει για τυχόν μελλοντικά μέτρα τα οποία θα λάβει σε σχέση με τις συστάσεις της, ιδίως όσον αφορά τα κριτήρια του ΕΟΑ για την απαγόρευση των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας που προκαλούν σαφείς συγκρούσεις συμφερόντων.