Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 85 αποτελέσματα

Απόφαση σχετικά με την άρνηση του Συμβουλίου της ΕΕ να παράσχει πλήρη πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που σχετίζονται με τις τριμερείς διαπραγματεύσεις για τις εκπομπές των μηχανοκίνητων οχημάτων (υπόθεση 360/2021/TE)

Δευτέρα | 11 Οκτωβρίου 2021

Η υπόθεση αφορούσε την άρνηση του Συμβουλίου της ΕΕ να παράσχει πλήρη πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που σχετίζονται με τις τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με νομοθετική πρόταση για τις εκπομπές οχημάτων. Το Συμβούλιο παρείχε πρόσβαση μόνο σε μέρη εγγράφων που αναγνώριζε ως εμπίπτοντα στο πεδίο εφαρμογής του αιτήματος, ισχυριζόμενο ότι η γνωστοποίηση των υπόλοιπων μερών θα μπορούσε να υπονομεύσει την υπό εξέλιξη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η επιθεώρηση των εγγράφων από την ομάδα έρευνας της Διαμεσολαβήτριας έδειξε ότι τα απαλειφθέντα μέρη περιέχουν τη στρατηγική του Συμβουλίου για τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Τα εν λόγω απαλειφθέντα μέρη δεν είχαν κοινοποιηθεί στο Κοινοβούλιο κατά τη χρονική στιγμή όπου το Συμβούλιο αρνούνταν την πρόσβαση στον ενδιαφερόμενο.

Η Διαμεσολαβήτρια αναγνώρισε ότι η κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών ενόσω οι διαδικασίες βρίσκονταν σε εξέλιξη μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά τη διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, υπ’ αυτό το πρίσμα οι απαλείψεις ήταν δικαιολογημένες. Έκρινε ωστόσο ότι, μετά την επίτευξη συμβιβασμών επί των εν λόγω θεμάτων στο πλαίσιο των τριμερών διαπραγματεύσεων, τα σχετικά μέρη των εγγράφων θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, το Συμβούλιο προσδιόρισε τρία ακόμη έγγραφα, τα οποία είχε κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο ενόψει των τριμερών διαπραγματεύσεων. Η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι αυτά συνιστούν σημαντικά νομοθετικά έγγραφα και ότι η γνωστοποίησή τους θα έδινε στο κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει σωστά τις τριμερείς διαπραγματεύσεις και να προσπαθήσει να επηρεάσει τη νομοθετική διαδικασία στο κρίσιμο αυτό στάδιο. Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια πρότεινε στο Συμβούλιο να κοινοποιήσει τα τρία αυτά έγγραφα. Το Συμβούλιο αποδέχτηκε την πρόταση.

Ο ενδιαφερόμενος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με την εν λόγω έκβαση, ιδίως όσον αφορά την εκτίμηση της Διαμεσολαβήτριας υπέρ της απόφασης του Συμβουλίου να μην κοινοποιήσει ορισμένα μέρη των εγγράφων ενόσω οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την έρευνα, επιβεβαιώνοντας την εκτίμησή της και περιγράφοντας διεξοδικότερα τα συμπεράσματα στα οποία είχε καταλήξει.

 

Proposal of the European Ombudsman for a solution in case 360/2021/TE on the Council of the EU’s refusal to provide full public access to documents related to trilogue negotiations on motor vehicle emissions

Παρασκευή | 18 Ιουνίου 2021

The case concerns the Council of the EU’s refusal to grant full public access to documents concerning trilogue negotiations between the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on draft legislation for vehicle emissions. The Council granted access to only parts of the documents identified, arguing that disclosing the remaining parts could undermine the ongoing decision-making process.

The Ombudsman’s inquiry team examined unredacted copies of the documents in question and found that the redacted parts contain the Council’s negotiating strategy - its ’red lines’, points where it could be flexible and the Council’s fall-back options - in ongoing negotiations with Parliament. The inquiry team confirmed that these redacted parts have not been shared with Parliament.

The Ombudsman acknowledges that releasing details on the Council’s negotiating strategy, when no provisional agreement on the relevant parts of the draft legislative text has been reached, could seriously undermine its negotiating position. The Ombudsman therefore takes the view that there is a duly justified case to refuse access to the redacted text at this stage in the negotiations. However, once provisional compromises are found in trilogue meetings, the relevant parts of the documents could be disclosed.

In the course of the inquiry, the Council provided the Ombudsman with three additional documents, which it had shared with Parliament ahead of the first, second and third trilogue on this file. The Ombudsman’s inquiry team examined these additional documents and found that they contain the provisional compromises found between the co-legislators, as well as the evolving positions, proposals and comments of the three institutions in relation to those parts of the legislative text on which no agreement has yet been found. In line with recent case-law of the General Court, these are trilogue documents that should be made public upon request, so as to enable the public to participate in trilogue negotiations and to influence the legislative process at this crucial stage.

As the complainant’s access request covered all documents related to the ongoing trilogue negotiations on motor vehicle emissions, the Ombudsman proposes that the Council now identifies the three additional documents as falling within the scope of the complainant’s request and, in line with the General Court’s case-law, fully discloses them.

Απόφαση για την υπόθεση 311/2021/TE σχετικά με την άρνηση του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων να χορηγήσει δημόσια πρόσβαση σε ανάλυση κόστους-οφέλους σχετικά με το έργο της σήραγγας του Brenner

Τετάρτη | 02 Ιουνίου 2021

Η υπόθεση αφορούσε την άρνηση του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) να χορηγήσει δημόσια πρόσβαση σε ανάλυση κόστους-οφέλους σχετικά με το έργο της σήραγγας του Brenner. Ο INEA θεώρησε ότι η κοινοποίηση του εγγράφου θα έθιγε τα εμπορικά συμφέροντα της εταιρείας που υλοποιεί το έργο.

Η ερευνητική ομάδα της Διαμεσολαβήτριας εξέτασε το ζητούμενο έγγραφο και διαπίστωσε ότι, ενώ μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι η γνωστοποίηση ορισμένων πληροφοριών που περιέχονται στην ανάλυση κόστους-οφέλους θα μπορούσε να υπονομεύσει τα εμπορικά συμφέροντα της εταιρείας, το έγγραφο περιέχει επίσης πληροφορίες που δεν δύνανται ευλόγως να θεωρηθούν εμπορικά ευαίσθητες. Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια πρότεινε στον INEA να επανεξετάσει τη θέση του επί του αιτήματος του ενάγοντος, με σκοπό την παροχή της ευρύτερης δυνατής δημόσιας πρόσβασης.

Στην απάντησή του ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA), ο οποίος διαδέχθηκε και αντικατέστησε τον INEA την 1η Απριλίου 2021, συμφώνησε να παραχωρηθεί μερική δημόσια πρόσβαση στην εν λόγω ανάλυση κόστους-οφέλους. Η Διαμεσολαβήτρια θεώρησε τις περικοπές εύλογες και περάτωσε την εξέταση της υπόθεσης με το σκεπτικό ότι η εισήγηση της λύσης της είχε γίνει δεκτή.