Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 126 αποτελέσματα

Decision on the European Border and Coast Guard Agency's (Frontex) refusal to give public access to a document containing information on return operations in a machine-readable format (case 1877/2022/NH)

Πέμπτη | 16 Μαρτίου 2023

The case concerned a request for public access to documents held by the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) concerning return operations. The complainant specifically asked to receive the requested documents in a machine-readable format. Frontex disclosed the requested documents, but in a different format.

The Ombudsman asked Frontex to explain in more detail its reasons for providing the complainant with a non-machine readable format. In reply, Frontex disclosed the documents in a machine-readable file format.

Since Frontex settled the problem, the Ombudsman closed the inquiry.

Απόφαση σχετικά με τον τρόπο που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) χειρίστηκε αίτημα για την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα τα οποία είχε δημοσιοποιήσει κατόπιν προηγούμενων αιτημάτων για πρόσβαση σε έγγραφα (υπόθεση 4/2022/SF)

Παρασκευή | 09 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ενδιαφερόμενος, δημοσιογράφος, ζήτησε πρόσβαση του κοινού σε όλα τα έγγραφα που είχε δημοσιοποιήσει ο Frontex, κατόπιν αιτήσεων πρόσβασης του κοινού, κατά την περίοδο 2016-2018 και από τον Νοέμβριο του 2020 έως την ημέρα υποβολής του αιτήματός του τον Δεκέμβριο του 2021. Ζήτησε επίσης πρόσβαση στα υποβληθέντα αιτήματα.

Ο Frontex θεώρησε το αίτημα μακροσκελές και πρότεινε στον ενδιαφερόμενο να χωρίσει το αίτημα σε διάφορες μεμονωμένες αιτήσεις για να εξεταστούν διαδοχικά. Ο ενδιαφερόμενος αρνήθηκε και απευθύνθηκε στον Διαμεσολαβητή.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο ενδιαφερόμενος περιόρισε το αίτημά του στα ήδη γνωστοποιηθέντα έγγραφα, τα οποία του διαβίβασε ο Frontex, αν και με κάποια καθυστέρηση. Ως εκ τούτου, και μολονότι η Διαμεσολαβήτρια δεν είναι πεπεισμένη ότι η εξέταση του αιτήματος από τον Frontex ήταν σύμφωνη με τα πρότυπα που ευλόγως αναμένουν οι πολίτες από τις αρχές της ΕΕ, αποφάσισε να θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Ωστόσο, ζήτησε από τον Frontex να της υποβάλει έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα καθιστά διαθέσιμα στο δημόσιο μητρώο του, μελλοντικά, τα έγγραφα που δημοσιοποιούνται κατόπιν αιτημάτων πρόσβασης του κοινού.

Απόφαση σχετικά με την άρνηση του Συμβουλίου της ΕΕ να επιτρέψει την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που αφορούν άτυπες ρυθμίσεις με τρίτες χώρες σχετικά με την επιστροφή μεταναστών (συμφωνίες επανεισδοχής) (υπόθεση 815/2022/MIG)

Πέμπτη | 01 Σεπτεμβρίου 2022

Η υπόθεση αφορούσε το αίτημα δύο ερευνητών για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα σχετικά με τις άτυπες συμφωνίες για την επιστροφή και την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών που έχει συνάψει η ΕΕ με έξι τρίτες χώρες. Το Συμβούλιο της ΕΕ αρνήθηκε την πρόσβαση, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίηση των εγγράφων θα μπορούσε να υπονομεύσει τις διεθνείς σχέσεις.

Η ομάδα διερεύνησης του Διαμεσολαβητή εξέτασε τα επίμαχα έγγραφα και έλαβε πρόσθετες εξηγήσεις από το Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων εμπιστευτικών πληροφοριών. Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όταν θεωρούν ότι διακυβεύεται το δημόσιο συμφέρον στις διεθνείς σχέσεις, η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι η απόφαση του Συμβουλίου να αρνηθεί την πρόσβαση δεν ήταν προδήλως εσφαλμένη. Δεδομένου ότι το δημόσιο συμφέρον που διακυβεύεται στην περίπτωση αυτή υπερισχύει άλλου δημόσιου συμφέροντος, που θεωρείται σημαντικότερο, η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την εξέταση της υπόθεσης διαπιστώνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται περίπτωση κακοδιοίκησης. Σημείωσε, παρόλ’ αυτά, ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διαβεβαιωθούν οι πολίτες ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών προστατεύονται επαρκώς και ότι η διαδικασία προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις.

Απόφαση σχετικά με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτρέψει την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφο άτυπης συμφωνίας με την Γκάμπια σχετικά με την επιστροφή μεταναστών (υπόθεση 1271/2022/MIG)

Πέμπτη | 01 Σεπτεμβρίου 2022

Η υπόθεση αφορούσε αίτημα για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα σχετικά με την άτυπη συμφωνία για την επιστροφή και την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών, την οποία έχει συνάψει η ΕΕ με την Γκάμπια. Η Επιτροπή αρνήθηκε την πρόσβαση, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίηση θα μπορούσε να υπονομεύσει τις διεθνείς σχέσεις.

Η ομάδα διερεύνησης του Διαμεσολαβητή εξέτασε το επίμαχο έγγραφο. Επίσης, στο πλαίσιο παράλληλης έρευνας, εξετάστηκαν πέντε αντίστοιχες συμφωνίες με άλλες χώρες εκτός ΕΕ και συναφή έγγραφα. Βάσει της εξέτασης των εγγράφων αυτών και λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όταν θεωρούν ότι διακυβεύεται το δημόσιο συμφέρον στις διεθνείς σχέσεις, η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η απόφαση της Επιτροπής να αρνηθεί την πρόσβαση δεν υπήρξε προδήλως εσφαλμένη. Δεδομένου ότι το δημόσιο συμφέρον που διακυβεύεται στην περίπτωση αυτή υπερισχύει άλλου δημόσιου συμφέροντος, που θεωρείται σημαντικότερο, η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την εξέταση της υπόθεσης διαπιστώνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται περίπτωση κακοδιοίκησης. Σημείωσε, παρόλ’ αυτά, ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαβεβαιωθεί το κοινό ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών προστατεύονται επαρκώς και ότι κατά τη διαδικασία προβλέπονται κατάλληλες εγγυήσεις.

 

Απόφαση σχετικά με τον χειρισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτησης για την παροχή πρόσβασης του κοινού σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπροσώπων της στην Ελλάδα, τα οποία αφορούσαν τη μεταναστευτική κατάσταση σε δύο κέντρα υποδοχής μεταναστών (υπόθεση 211/2022/TM)

Τρίτη | 28 Ιουνίου 2022

Ο ενδιαφερόμενος αιτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσβαση σε δύο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπροσώπων της στην Ελλάδα τα οποία αφορούσαν τη μεταναστευτική κατάσταση σε δύο κέντρα υποδοχής μεταναστών. Βάσει των εν λόγω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων πληροφοριών, η Επιτροπή καταρτίζει «ημερήσιες εκθέσεις» και «εκθέσεις διαχείρισης της μετανάστευσης». Στην απάντησή της στο αίτημα του ενδιαφερομένου, η Επιτροπή παρέσχε ευρεία πρόσβαση στις ημερήσιες εκθέσεις και στις εκθέσεις διαχείρισης της μετανάστευσης, όμως δεν αναγνώρισε ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπροσώπων της επί του πεδίου εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του αιτήματος.

Κατά τη διάρκεια της διεξαχθείσας έρευνας, η Επιτροπή διευκρίνισε ότι θεώρησε ότι τα επίμαχα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν συνιστούν «έγγραφα» κατά την έννοια της νομοθεσίας της ΕΕ για την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα. Η Επιτροπή θεώρησε περαιτέρω ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν πληρούν τα κριτήρια καταχώρισης στο οικείο σύστημα διαχείρισης εγγράφων. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε επίσης ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορούσε το αίτημα του ενδιαφερομένου δεν υφίστανται πλέον, καθώς διαγράφηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική για τη διατήρηση δεδομένων.

Καθόσον τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αιτήθηκε ο ενδιαφερόμενος ήταν «έγγραφα» κατά την έννοια της νομοθεσίας της ΕΕ για την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα, η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει εντοπίσει και αξιολογήσει κατά πόσον θα έπρεπε να χορηγηθεί πρόσβαση στα έγγραφα τα οποία ακόμη υφίσταντο κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος πρόσβασης. Η παράλειψη της Επιτροπής να προβεί στην ενέργεια αυτή συνιστά κρούσμα κακοδιοίκησης.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή ενημέρωσε τη Διαμεσολαβήτρια ότι τα επίμαχα έγγραφα δεν υφίστανται πλέον, η έκδοση σύστασης που θα καλούσε την Επιτροπή να εντοπίσει και να αξιολογήσει τα εν λόγω έγγραφα δεν θα εξυπηρετούσε κανένα χρήσιμο σκοπό, η δε διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας επί του θέματος δεν δικαιολογείται.

Η Διαμεσολαβήτρια καλεί την Επιτροπή να εντοπίζει και να αξιολογεί τα έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής κάθε μελλοντικού αιτήματος σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την πρόσβαση στα έγγραφα και υπό το πρίσμα των πορισμάτων της στην παρούσα υπόθεση.