Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Kείμενο αναζήτησης

Είδος εγγράφου

Εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο

Είδος επίλυσης

Aριθμός υπόθεσης

Γλώσσα

Xρονικό διάστημα

Λέξεις.κλειδιά

Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 352 αποτελέσματα

Decision in case 2110/2018/DDJ on the European Commission’s decision to recover money from a company in an EU-financed project

Δευτέρα | 17 Μαΐου 2021

The complainant participated in an EU-funded project on cross-border e-health services and received money from the European Commission. An external audit found that almost all of the staff costs claimed by the complainant were ineligible. The Commission therefore decided to recover the money paid.

The Ombudsman opened an inquiry and found that the Commission was right concerning the major part of its claim. However, regarding a substantial part of the claim, the auditors had imposed a standard of proof in relation to the staff costs that was much more demanding than that provided for in the applicable rules.

The Ombudsman therefore proposed a solution that the Commission should consider waiving its reimbursement claim regarding those staff costs.

The Commission did not agree to the proposed solution. The Ombudsman closed the inquiry by concluding that further inquiries would not result in a more satisfactory outcome.

Decision in joint cases 85/2021/MIG and 86/2021/MIG on the European Commission’s refusal to give public access to documents concerning the purchase of vaccines against COVID-19

Τετάρτη | 12 Μαΐου 2021

The complainant sought public access to the 'advance purchase agreements' (APAs) concluded between the European Commission and pharmaceutical companies for the future purchase of COVID-19 vaccines and to other documents related to those negotiations. The Commission identified one agreement as falling under the scope of the first request and refused access, and also failed to take a decision within the prescribed time limits on the request related to the negotiations.

In the context of the inquiry, the Commission told the Ombudsman that it is taking steps to ensure the greatest transparency possible regarding the vaccine negotiations, and that it was consulting with the pharmaceutical companies concerned with a view to disclosing all APAs. The Commission also provided the complainant with a list of 365 additional documents it had identified as falling within the scope of the requests. It promised that it would publish these documents, to the greatest extent possible, once it had finalised assessing each document or category of documents.

Given the Commission’s efforts towards greater transparency around the vaccine negotiations, and the fact that the Commission has now published redacted versions of all APAs it has concluded thus far, the Ombudsman closed the inquiry. However, the Ombudsman urges the Commission to keep the complainant informed about the publication of any additional documents. The Ombudsman also renewed her call for the Commission to ensure transparency requirements form part of ongoing and future vaccine negotiations, given the important public interests at stake.

Απόφαση στην υπόθεση 175/2021/DL σχετικά με το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζει τη διαφάνεια σε σχέση με την ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη διαπραγμάτευση «συμφωνιών προαγοράς» με φαρμακευτικές εταιρείες για εμβόλια κατά της νόσου COVID-19

Δευτέρα | 22 Μαρτίου 2021

Η υπόθεση αφορούσε την άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημοσιοποιήσει τα ονόματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν στη διαπραγμάτευση συμφωνιών, εξ ονόματος των κρατών μελών της ΕΕ, με φαρμακευτικές εταιρείες για την αγορά εμβολίων κατά της νόσου COVID-19.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η άρνηση της Επιτροπής να δημοσιοποιήσει τα ονόματα ήταν σύμφωνη με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και, ως εκ τούτου, περάτωσε την έρευνα χωρίς να διαπιστώσει κακοδιοίκηση.

Ωστόσο, εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι η Επιτροπή αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους εμπειρογνώμονες, όπως σε ποια εθνική διοίκηση ανήκουν. Μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με την ομάδα διαπραγμάτευσης θα συνέβαλε στη διασφάλιση πραγματικής λογοδοσίας σχετικά με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19.

Ως εκ τούτου, συνιστά θερμά στην Επιτροπή να δημοσιεύσει τώρα τουλάχιστον τον κατάλογο των επτά κρατών μελών που εκπροσωπούνται στην ομάδα διαπραγμάτευσης.

Απόφαση στην υπόθεση 1525/2020/MIG σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετώπισε αίτημα για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που αφορούσαν συναντήσεις μεταξύ της προέδρου της και εκπροσώπων της βιομηχανίας, μεταξύ άλλων μιας εταιρείας που αναπτύσσει εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19

Παρασκευή | 19 Μαρτίου 2021

Η υπόθεση αφορούσε αίτημα για πρόσβαση του κοινού σε όλα τα έγγραφα σχετικά με πέντε τηλεδιασκέψεις που πραγματοποίησε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εκπροσώπους της βιομηχανίας την άνοιξη του 2020, συμπεριλαμβανομένης μιας συνάντησης με μια βιοφαρμακευτική εταιρεία που αναπτύσσει εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19. Ο ενδιαφερόμενος εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν είχε προσδιορίσει όλα τα έγγραφα που ενέπιπταν στο αίτημά του και ότι του είχε χορηγήσει πρόσβαση μόνο σε μέρος ενός από τα δώδεκα έγγραφα που είχε προσδιορίσει, δηλαδή σε μια παρουσίαση της εν λόγω βιοφαρμακευτικής εταιρείας.

Στο πλαίσιο της έρευνας της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, η Επιτροπή προσδιόρισε τρία επιπλέον έγγραφα στα οποία χορήγησε ευρεία πρόσβαση. Ενώ η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν είχε αρχικά προσδιορίσει ότι τα έγγραφα αυτά εμπίπτουν στο αίτημα του ενδιαφερομένου, θεωρεί τώρα ότι το θέμα αυτό έχει διευθετηθεί.

Αφού επιθεώρησε την επίμαχη παρουσίαση, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι υπάρχει υπέρτερο δημόσιο συμφέρον για τη δημοσιοποίηση και πρότεινε, ως λύση, να παράσχει η Επιτροπή ευρύτερη πρόσβαση στο κοινό. Η Επιτροπή δεν αποδέχθηκε τη λύση αυτή, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές πληροφορίες ήταν εμπορικά ευαίσθητες, η εν λόγω εταιρεία αντιτάχθηκε στη δημοσιοποίησή τους και δεν υπήρχε υπέρτερο δημόσιο συμφέρον.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια εξέφρασε τη λύπη της για την απόφαση της Επιτροπής. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η Επιτροπή ήταν απίθανο να κοινοποιήσει τις πληροφορίες ενόψει των αντιρρήσεων της εταιρείας. Αναγνώρισε επίσης ότι η Επιτροπή κατέβαλε έκτοτε μεγαλύτερες προσπάθειες για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τους παρασκευαστές εμβολίων. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την υπόθεση, προτρέποντας την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι απαιτήσεις διαφάνειας να αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων και μελλοντικών διαπραγματεύσεων με εταιρείες όπου διακυβεύονται σημαντικά δημόσια συμφέροντα.

Απόφαση στην υπόθεση 253/2021/MIG σχετικά με τον χρόνο που χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξέταση αιτήματος πρόσβασης του κοινού σε ένα έγγραφο σχετικά με τη μεταφορά βοοειδών αναπαραγωγής σε χώρες εκτός ΕΕ

Παρασκευή | 19 Μαρτίου 2021

Η υπόθεση αφορούσε αίτημα πρόσβασης του κοινού σε κατάλογο που περιέχει πληροφορίες, προερχόμενες από αρχές κρατών μελών, σχετικά με τη μεταφορά ζώντων βοοειδών από τη Γερμανία σε χώρες εκτός της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία των 15 εργάσιμων ημερών για την απάντησή της στο αίτημα, γεγονός το οποίο ο ενδιαφερόμενος έκρινε ότι δεν ήταν δικαιολογημένο.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι ήταν εύλογο η Επιτροπή να θεωρήσει την υπόθεση ως «εξαιρετική» λόγω μιας παράλληλης εν εξελίξει διαδικασίας σχετικά με παρόμοιο αίτημα που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος. Σε αυτήν την υπόθεση, η Επιτροπή επρόκειτο να απορρίψει τις αντιρρήσεις των γερμανικών αρχών για τη δημοσιοποίηση ενός εγγράφου και ήθελε να περιμένει να μάθει εάν οι γερμανικές αρχές θα προσβάλουν την εν λόγω απόφαση ενώπιον του δικαστηρίου. Η Επιτροπή ανέμενε επίσης σχόλια από τις γερμανικές αρχές σχετικά με το αίτημα σε αυτήν την υπόθεση. Συνεπώς, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή δικαιολογημένα παρέτεινε την προθεσμία για την απάντησή της.

Ωστόσο, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε επίσης ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε παράσχει στον ενδιαφερόμενο περισσότερες πληροφορίες για να εξηγήσει τους λόγους παράτασης της προθεσμίας. Αν και απέφυγε να προβεί σε επίσημη διαπίστωση κακοδιοίκησης, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την έρευνα προτρέποντας την Επιτροπή να απαντήσει στο αίτημα πρόσβασης του ενδιαφερόμενου χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.