Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 179 αποτελέσματα

Decision in case 193/2021/AMF on the European Anti-Fraud Office´s refusal to provide public access to a call for tenders for an EU funded project that was the object of an investigation

Πέμπτη | 17 Ιουνίου 2021

The case concerned a request for access to a public call for tenders for an EU funded project that was investigated by the European Anti-Fraud Office. OLAF had argued that providing the complainant with the call (which is already in the public domain) would damage its decision-making process and the purpose of its investigations because it would allow the complainant to identify the project in question and therefore the subject matter of the investigation. The Ombudsman´s inquiries team asked OLAF to clarify how its decision making process and the purpose of its investigations could be damaged when the call was public and the investigation was closed in 2019.

Taking into account the arguments put forward by OLAF in its reply to the Ombudsman´s inquiries team, the Ombudsman agreed that the disclosure of the call would undermine OLAF´s decision-making process and the purpose of its investigations. Therefore, the inquiry was closed with a finding of no maladministration.

Decision in case OI/2/2020/NH on the European Anti-Fraud Office’s refusal to grant public access to documents related to its investigation of possible links between Japan Tobacco International (JTI) and a family member of the Syrian President

Τετάρτη | 29 Ιουλίου 2020

The case concerned how the European Anti-Fraud Office (OLAF) handled a request by a journalist for public access to documents about an OLAF investigation into a tobacco product manufacturer and its possible links to a family member of the Syrian President.

OLAF invoked the general presumption that public access to the requested documents would be particularly detrimental to its ability to fulfil its mission to fight fraud in the public interest. OLAF therefore concluded, without assessing each document individually, that access to the documents could not be granted.

The Ombudsman found that OLAF had correctly applied the EU rules on public access to documents. After reviewing the final OLAF report in this case, the Ombudsman found that only one short section was relevant to the complainant’s request.  

The Ombudsman closed the inquiry with a finding that there had not been maladministration by OLAF. She nevertheless suggested to OLAF that it assess the relevant section of the report and consider granting public access to it.

Decision in case 1235/2019/JF on the European Commission’s handling of concerns about an EU co-funded project in Malawi

Πέμπτη | 26 Μαρτίου 2020

The case was about a project developed by a local organisation and co-financed by the EU in Africa.

The complainant raised concerns with the Commission about the local organisation. The Commission then contracted an auditor, who made a number of recommendations to improve the organisation’s governance. The complainant then turned to the Ombudsman alleging that the Commission had failed to ensure that the organisation implemented the auditor’s recommendations.

The Ombudsman found that the Commission had in fact followed up on how the organisation implemented the recommendations and that there was no maladministration. She invited the Commission to update the complainant on the implementation of the recommendations.

Απόφαση στην υπόθεση 193/2020/EWM σχετικά με την άρνηση της Επιτροπής να χορηγήσει πλήρη πρόσβαση του κοινού σε νομική γνωμοδότηση σχετικά με εικαζόμενη σύγκρουση συμφερόντων στην Τσεχία

Τετάρτη | 25 Μαρτίου 2020

Η υπόθεση αφορούσε την άρνηση της Επιτροπής να χορηγήσει πρόσβαση του κοινού σε γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας σε σχέση με εικαζόμενη σύγκρουση συμφερόντων του Τσέχου πρωθυπουργού.

Ο ενδιαφερόμενος θεώρησε ότι υπάρχει υπέρτερο δημόσιο συμφέρον που επιβάλλει τη γνωστοποίηση. Κατά τη γνώμη του, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν το περιεχομένο της νομικής γνωμοδότησης, προκειμένου να είναι σε θέση να διαμορφώσουν προσωπική ανεξάρτητη άποψη όσον αφορά τις ενέργειες των εμπλεκόμενων μερών και την αξιοπιστία των επιχειρημάτων που προβάλλονται.

Η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι, στο παρόν στάδιο, το δημόσιο συμφέρον για τη δημοσιοποίηση της νομικής γνωμοδότησης δεν υπερισχύει του δημοσίου συμφέροντος για την προστασία της δυνατότητας της Επιτροπής να διενεργεί ελέγχους που αποσκοπούν στη διασφάλιση της προστασίας των πόρων της ΕΕ και στον σεβασμό του κράτους δικαίου. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την έρευνα διαπιστώνοντας ότι δεν υφίσταται κακοδιοίκηση.

Απόφαση στην υπόθεση 724/2019/MIG σχετικά με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χορηγήσει πλήρη πρόσβαση του κοινού σε έγγραφο σχετικό με ελέγχους πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων στην Τσεχία

Τετάρτη | 25 Μαρτίου 2020

Η υπόθεση αφορούσε αίτηση για την πρόσβαση του κοινού σε επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις τσεχικές αρχές σε σχέση με ελέγχους πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων στην Τσεχία. Η Επιτροπή αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει την επιστολή με το επιχείρημα ότι η γνωστοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων.

Η Διαμεσολαβήτρια θεώρησε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να χορηγήσει μερική πρόσβαση στην επιστολή, καθησυχάζοντας και διαβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το κοινό ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πόρων της ΕΕ.

Η Επιτροπή αποδέχτηκε την εν λόγω λύση και χορήγησε στον ενδιαφερόμενο πρόσβαση στις παραγράφους της επιστολής οι οποίες θεώρησε η Διαμεσολαβήτρια ότι θα μπορούσαν να δημοσιοποιηθούν. Η Διαμεσολαβήτρια κρίνει ότι, με την εν λόγω ενέργεια, η Επιτροπή διευθέτησε την υπόθεση. Ως εκ τούτου, περάτωσε την έρευνα.

Decision in case 175/2019/PL on how the European Investment Bank handled a complaint about a project it financed in Spain

Δευτέρα | 23 Μαρτίου 2020

The case concerned the time it was taking the European Investment Bank (EIB) to investigate a complaint about irregularities in a project called “Castilla y León Climate Change”, which the Bank financed.

In the course of the inquiry, the EIB informed the Ombudsman that it had concluded the investigation.

The Ombudsman finds that the time it took the EIB to investigate the matter was reasonable considering the complexity of the issue. Thus, the Ombudsman closes the inquiry finding that there was no maladministration.