Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 126 αποτελέσματα

Decision on how the European Investment Bank (EIB) handled the move of a former Vice-President to an energy utility company that had received EIB loans (1016/2021/KR)

Τετάρτη | 27 Ιουλίου 2022

The case concerned the decision of the European Investment Bank to approve a request made by a former vice-president and member of its Management Committee (MC) (the ‘former VP’) to become a non-executive board member of a Spanish energy utility company, which received loans from the EIB.

The complainants, two Members of the European Parliament, raised concerns that the move gave rise to the risk of conflicts of interest. The EIB argued that the former VP had not been involved in the negotiation and implementation of the financing agreements between the EIB and the company.

The Ombudsman found that, in approving the move, the EIB did not properly manage the risk of conflicts of interest to which the former VP’s request arguably gave rise. However, given the EIB has, in the meantime, made improvements to the relevant ethics rules to address these matters, the Ombudsman determined that no further inquiries were justified.

Nonetheless, the Ombudsman made suggestions for improvement with a view to strengthening how the EIB assesses ‘revolving door’ moves by members of its MC to the private sector, and how it ensures compliance where its Ethics and Compliance Committee authorises a move but applies conditions on the individual and their activities.

Απόφαση σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας των έργων φυσικού αερίου που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των «έργων περιφερειακής σημασίας» της «Ενεργειακής Κοινότητας» (327/2021/KR)

Παρασκευή | 15 Ιουλίου 2022

Ο ενδιαφερόμενος, μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των έργων φυσικού αερίου στην Ενεργειακή Κοινότητα, έναν διεθνή οργανισμό για τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της περιοχής του Ευξείνου Πόντου. Τα έργα αυτά μπορούν να επωφελούνται από απλοποιημένες διαδικασίες αδειοδότησης και πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό της ΕΕ για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ-Ε), όπως εφαρμόζεται επίσης από την Ενεργειακή Κοινότητα.

Η Ενεργειακή Κοινότητα δεν είναι όργανο της ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτει στην εντολή του Διαμεσολαβητή. Ωστόσο, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπεί την ΕΕ στην Ενεργειακή Κοινότητα, η Διαμεσολαβήτρια ζήτησε από την Επιτροπή να εξηγήσει με ποιον τρόπο διασφαλίζει την ορθή αξιολόγηση της βιωσιμότητας των έργων φυσικού αερίου καθώς, και τον ρόλο της στη διαδικασία.

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, η Επιτροπή ενημέρωσε επίσης σχετικά με τις προσπάθειές της να βελτιώσει τον τρόπο αξιολόγησης της βιωσιμότητας των «σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος» (PCI) για το φυσικό αέριο της ΕΕ, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο προηγούμενης έρευνας της Διαμεσολαβήτριας.

Η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ικανοποιητικές τις εξηγήσεις της Επιτροπής και περάτωσε την υπόθεση διαπιστώνοντας ότι δεν υφίσταται κακοδιοίκηση.