Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Προβολή 1 - 20 από 222 αποτελέσματα

Decision on the European Defence Agency's (EDA) refusal to give public access to the minutes of meetings of its 'expert groups' (case 1272/2022/KR)

Δευτέρα | 30 Ιανουαρίου 2023

The case concerned a request from a journalist for public access to the minutes of meetings of the working bodies of the EDA. These minutes relate to discussions and exchanges on defence and military matters between technical experts from participating Member States and, in certain cases, experts from defence and security industry groups.

The EDA considered that the request related to a substantial amount of documents (over 9000 pages of documents). The EDA refused access to the documents in question, based on the view that various exceptions applied that are provided in EU legislation on public access to documents.

The EDA also informed the complainant that it makes public general information about the activities of its working bodies, with the aim to provide transparency and ensure accountability.

During the inquiry, the Ombudsman inquiry team inspected a sample of the documents in question, given the substantial amount of documentation concerned. The inspection confirmed that the exceptions to public access that were invoked apply to this sample.

While the Ombudsman therefore found no maladministration, she made the following suggestion for improvement: when dealing with public access requests involving a large volume of documents in scope, the EDA should seek to find a fair solution with applicants. Where, as part of a fair solution, the EDA proposes to rely on a sample of the documents requested, it should clearly communicate and explain this to applicants, provide an overview of the documents requested and propose either that the EDA chooses a representative sample or that applicants choose a reasonable sample.

Decision on how the European External Action Service (EEAS) dealt with the working relationship with an external expert who was employed through a contractor (case 147/2022/KT)

Τρίτη | 13 Δεκεμβρίου 2022

The complainant, who used to work as an external IT expert for the European External Action Service (EEAS) through a contractor, was concerned that the EEAS had shown no flexibility and understanding with regard to his personal circumstances during the COVID-19 pandemic. He took issue with how the EEAS had dealt with his request to work remotely (or ‘telework’) outside his place of work, as well as with how it had informed him about the imminent termination of his employment contract.  

The Ombudsman found nothing to suggest that the EEAS had improperly managed the working relationship with the complainant. However, the Ombudsman found that how the EEAS had informed the complainant that it had asked for him to be replaced amounted to maladministration.

Given the circumstances of the case, the Ombudsman considered that a recommendation would serve no useful purpose and closed the inquiry by making suggestions for improvement to the EEAS.

Decision on how the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) dealt with a complaint about alleged irregularities in two selection procedures for contract staff (RCT-2017-00048 and Frontex/17/CA/FGIII/26.1) (case 174/2021/KT)

Τετάρτη | 30 Νοεμβρίου 2022

The complainant took part in two selection procedures for contract staff, organised by the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) in 2018 and 2019. He was dissatisfied with how Frontex dealt with his administrative complaint about the evaluation of his application in the 2018 selection procedure, in which he was unsuccessful. He also complained that Frontex had failed to reply to his request for feedback regarding the 2019 selection procedure.

In the course of the inquiry, Frontex provided the complainant with feedback regarding the 2019 selection procedure. As regards the 2018 selection procedure, the Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how Frontex had assessed the complainant’s application. However, the Ombudsman considered that Frontex had not dealt with the complainant’s administrative complaint in an entirely satisfactory manner.

Given that the inquiry revealed no manifest error of assessment, the Ombudsman considered that no additional inquiries would be justified into that aspect of the complaint. The Ombudsman suggested, however, that Frontex improve how it communicates to applicants the redress possibilities in the context of its staff selection procedures, as well as how it processes and keeps records of complaints by unsuccessful applicants.

Απόφαση σχετικά με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να επιτρέψει την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφο σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Ουκρανία (υπόθεση 952/2022/MIG)

Πέμπτη | 18 Αυγούστου 2022

Η υπόθεση αφορούσε αίτημα για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα σχετικά με την πρόσφατη αναστολή λειτουργίας έντεκα πολιτικών κομμάτων στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) εντόπισε δύο έγγραφα τα οποία ενέπιπταν στο πεδίο του αιτήματος του ενδιαφερομένου. Επέτρεψε την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του ενός εγγράφου και αρνήθηκε την πρόσβαση στο άλλο έγγραφο, επικαλούμενη εξαιρέσεις οι οποίες ισχύουν βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίηση του εγγράφου θα μπορούσε να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά αμυντικά και στρατιωτικά ζητήματα, καθώς και τις διεθνείς σχέσεις. Ο ενδιαφερόμενος έκρινε ότι το υπερισχύον δημόσιο συμφέρον επιβάλλει τη δημοσιοποίηση.

Η ομάδα έρευνας της Διαμεσολαβήτριας εξέτασε το έγγραφο και έλαβε από την ΕΥΕΔ πρόσθετες, εμπιστευτικές εξηγήσεις. Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις περιπτώσεις που θεωρούν ότι διακυβεύονται αμυντικά και στρατιωτικά θέματα καθώς και οι διεθνείς σχέσεις, η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η απόφαση της ΕΥΕΔ να αρνηθεί την πρόσβαση δεν υπήρξε προδήλως εσφαλμένη. Επιπλέον, δεδομένου ότι το διακυβευόμενο δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο δημόσιο συμφέρον που θεωρείται πιο σημαντικό, η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι, παρόλο που ο ενδιαφερόμενος έθεσε ένα σημαντικό ζήτημα, τα επιχειρήματά του δεν ήταν τέτοια που να δικαιολογούν την δημοσιοποίηση. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι η ΕΥΕΔ βασίμως αρνήθηκε την πρόσβαση του κοινού στο αιτούμενο έγγραφο. Ως εκ τούτου, δεν διαπίστωσε κακοδιοίκηση και περάτωσε την υπόθεση.

Απόφαση σχετικά με την άρνηση του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SatCen) να χορηγήσει δημόσια πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με την κατάσταση στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας (υπόθεση 130/2022/SF)

Δευτέρα | 11 Ιουλίου 2022

Η υπόθεση αφορούσε αίτημα για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που έχει στην κατοχή του το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SatCen) σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών στα σύνορα της Λευκορωσίας. Το SatCen αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίησή τους θα μπορούσε να υπονομεύσει την προστασία του δημόσιου συμφέροντος σε σχέση με αμυντικά και στρατιωτικά ζητήματα, καθώς και τις διεθνείς σχέσεις των κρατών μελών της ΕΕ.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι το SatCen βασίμως αρνήθηκε την πρόσβαση του κοινού στα αιτούμενα έγγραφα. Συνεπώς, ολοκλήρωσε την έρευνά της, χωρίς να διαπιστώσει κακοδιοίκηση.

Η Διαμεσολαβήτρια εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση του SatCen να επικαιροποιήσει τους κανόνες του σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα και το ενθάρρυνε να ακολουθήσει τον «σύντομο οδηγό της για τη διοίκηση της ΕΕ σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές για την εφαρμογή του δικαιώματος πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα».