Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 211 αποτελέσματα

Απόφαση σχετικά με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να επιτρέψει την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφο σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Ουκρανία (υπόθεση 952/2022/MIG)

Πέμπτη | 18 Αυγούστου 2022

Η υπόθεση αφορούσε αίτημα για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα σχετικά με την πρόσφατη αναστολή λειτουργίας έντεκα πολιτικών κομμάτων στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) εντόπισε δύο έγγραφα τα οποία ενέπιπταν στο πεδίο του αιτήματος του ενδιαφερομένου. Επέτρεψε την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του ενός εγγράφου και αρνήθηκε την πρόσβαση στο άλλο έγγραφο, επικαλούμενη εξαιρέσεις οι οποίες ισχύουν βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίηση του εγγράφου θα μπορούσε να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά αμυντικά και στρατιωτικά ζητήματα, καθώς και τις διεθνείς σχέσεις. Ο ενδιαφερόμενος έκρινε ότι το υπερισχύον δημόσιο συμφέρον επιβάλλει τη δημοσιοποίηση.

Η ομάδα έρευνας της Διαμεσολαβήτριας εξέτασε το έγγραφο και έλαβε από την ΕΥΕΔ πρόσθετες, εμπιστευτικές εξηγήσεις. Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις περιπτώσεις που θεωρούν ότι διακυβεύονται αμυντικά και στρατιωτικά θέματα καθώς και οι διεθνείς σχέσεις, η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η απόφαση της ΕΥΕΔ να αρνηθεί την πρόσβαση δεν υπήρξε προδήλως εσφαλμένη. Επιπλέον, δεδομένου ότι το διακυβευόμενο δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο δημόσιο συμφέρον που θεωρείται πιο σημαντικό, η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι, παρόλο που ο ενδιαφερόμενος έθεσε ένα σημαντικό ζήτημα, τα επιχειρήματά του δεν ήταν τέτοια που να δικαιολογούν την δημοσιοποίηση. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι η ΕΥΕΔ βασίμως αρνήθηκε την πρόσβαση του κοινού στο αιτούμενο έγγραφο. Ως εκ τούτου, δεν διαπίστωσε κακοδιοίκηση και περάτωσε την υπόθεση.

Απόφαση σχετικά με την άρνηση του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SatCen) να χορηγήσει δημόσια πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με την κατάσταση στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας (υπόθεση 130/2022/SF)

Δευτέρα | 11 Ιουλίου 2022

Η υπόθεση αφορούσε αίτημα για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που έχει στην κατοχή του το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SatCen) σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών στα σύνορα της Λευκορωσίας. Το SatCen αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίησή τους θα μπορούσε να υπονομεύσει την προστασία του δημόσιου συμφέροντος σε σχέση με αμυντικά και στρατιωτικά ζητήματα, καθώς και τις διεθνείς σχέσεις των κρατών μελών της ΕΕ.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι το SatCen βασίμως αρνήθηκε την πρόσβαση του κοινού στα αιτούμενα έγγραφα. Συνεπώς, ολοκλήρωσε την έρευνά της, χωρίς να διαπιστώσει κακοδιοίκηση.

Η Διαμεσολαβήτρια εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση του SatCen να επικαιροποιήσει τους κανόνες του σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα και το ενθάρρυνε να ακολουθήσει τον «σύντομο οδηγό της για τη διοίκηση της ΕΕ σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές για την εφαρμογή του δικαιώματος πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα».

Decision on the European External Action Service’s refusal to grant public access to documents related to EU funding provided to Palestinian civil society organisations (case 29/2022/TM)

Τρίτη | 05 Ιουλίου 2022

The case concerned a request for public access to documents drawn up for the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy relating to funding of Palestinian civil society organisations. The European External Action Service (EEAS) identified excerpts of five documents as falling within the scope of the request. The EEAS denied access, arguing that disclosure would undermine the protection of the public interest as regards international relations.

The Ombudsman inquiry team inspected the documents at issue and obtained additional, confidential explanations from the EEAS. Based on this and considering the wide margin of discretion that EU institutions enjoy where they consider that international relations are at risk, the Ombudsman found that the EEAS’s decision to refuse access was not manifestly wrong. Given that the public interest at stake cannot be superseded by another public interest that is deemed more important, the Ombudsman closed the case finding no maladministration.

Decision on how the European External Action Service (EEAS) dealt with concerns about the pre-selection of candidates for the Junior Professionals in Delegations programme (case 1537/2021/OAM)

Τρίτη | 28 Ιουνίου 2022

The case concerned how the European External Action Service’s handled a complaint concerning the pre-selection of candidates by Romania for the Junior Professionals in Delegations programme. The EEAS said that, according to the rules, it cannot review Member States’ assessments of candidates, unless there is a manifest error or substantiated allegations that the procedure was not fair, transparent and objective, which was not the case. The Ombudsman found the EEAS’s explanation of its role, as well as its assessment of this case, was reasonable.

The Ombudsman therefore closed the inquiry finding no maladministration.

Decision on how the EU Monitoring Mission in Georgia dealt with issues related to the performance evaluation report of a former staff member (case 1041/2021/OAM)

Παρασκευή | 24 Ιουνίου 2022

This decision is not published as there is a risk that the complainant may be identified from the specific circumstances of the case.

Decision on the European Commission’s failure to take a final decision in a timely manner on a request for public access to documents concerning a project funded under the Internal Security Fund (case 1896/2021/MIG)

Τρίτη | 17 Μαΐου 2022

The case concerned the European Commission’s failure to reply in time to a request for public access to documents concerning an EU funded project on the legal framework and capability in terms of search and rescue of the Libyan Coast Guard.

The Ombudsman found that there were shortcomings in how the Commission dealt with the public access request with the result that it took too long. However, since the Ombudsman is now examining, from a systemic perspective, the time taken by the Commission to deal with requests for public access to documents, she considered that no further inquiries were justified in this case. She thus closed the inquiry.