Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 181 αποτελέσματα

Decision on the European External Action Service’s refusal to grant public access to documents related to EU funding provided to Palestinian civil society organisations (case 29/2022/TM)

Τρίτη | 05 Ιουλίου 2022

The case concerned a request for public access to documents drawn up for the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy relating to funding of Palestinian civil society organisations. The European External Action Service (EEAS) identified excerpts of five documents as falling within the scope of the request. The EEAS denied access, arguing that disclosure would undermine the protection of the public interest as regards international relations.

The Ombudsman inquiry team inspected the documents at issue and obtained additional, confidential explanations from the EEAS. Based on this and considering the wide margin of discretion that EU institutions enjoy where they consider that international relations are at risk, the Ombudsman found that the EEAS’s decision to refuse access was not manifestly wrong. Given that the public interest at stake cannot be superseded by another public interest that is deemed more important, the Ombudsman closed the case finding no maladministration.

Απόφαση σχετικά με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) να παραχωρήσει πλήρη πρόσβαση στο κοινό σε έγγραφο που αφορά αποζημιώσεις τις οποίες λάμβαναν μέλη της (υπόθεση 2007/2021/OAM)

Δευτέρα | 25 Απριλίου 2022

Η υπόθεση αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) χειρίστηκε μια αίτηση για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που παρουσιάζουν τις αποζημιώσεις οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη της.

Η ΕΟΚΕ δημοσιοποίησε έγγραφο στο οποίο απαριθμούνται όλες οι ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε περισσότερα από 500 μέλη της ΕΟΚΕ και καλύπτουν χρονική περίοδο άνω των δύο θητειών. Ωστόσο, δεν κοινοποίησε τα ονόματα των μελών που έλαβαν τις πληρωμές, προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η Διαμεσολαβήτρια σημείωσε ότι, μετά από προηγούμενη έρευνα το 2020, η ΕΟΚΕ έλαβε μέτρα για τη βελτίωση, σε γενικές γραμμές, της διαφάνειας των δαπανών των μελών της. Δημοσίευσε στον ιστότοπό της πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα επιστροφής των εξόδων ταξιδίου και των αποζημιώσεων. Η ΕΟΚΕ δημοσιεύει επίσης στις εκθέσεις δραστηριοτήτων της πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που καταβάλλονται ετησίως στα μέλη της. Το ποσό της κατ’ αποκοπήν ημερήσιας αποζημίωσης (290 ευρώ) και οι κατάλογοι παρουσιών των μελών δημοσιεύονται επίσης από την ΕΟΚΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, και δεδομένου ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εξήγησε επαρκώς, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο η δημοσιοποίηση των ονομάτων καθενός από τα άνω των 500 μέλη θα εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον, η Διαμεσολαβήτρια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απόφαση της ΕΟΚΕ να αρνηθεί την πρόσβαση στα ονόματα ήταν δικαιολογημένη και περάτωσε την έρευνα διαπιστώνοντας ότι δεν υπήρχε κακοδιοίκηση.

Decision How the European Commission dealt with a request for public access to documents concerning a procurement procedure related to strategic communication services (case 1838/2021/DL)

Πέμπτη | 17 Μαρτίου 2022

The complainant sought public access to documents related to a procurement procedure organised by the European Commission.

The Commission granted access to parts of the documents only. It argued that fully disclosing the requested documents would undermine the privacy and the integrity of the persons mentioned, the tenderers’ commercial interests and the Commission’s internal decision-making.

The Ombudsman inquiry team inspected the documents in question and found that the tender bids contained detailed information about the winning tenderer’s strategies and methodologies and the key experts proposed by that tenderer. The other documents contained the Commission’s evaluation of the bids. All documents contained some personal data.

In light of this, the Ombudsman considered that the Commission’s refusal to grant public access to the documents was reasonable and in line with the EU legislation on public access to documents. 

The Ombudsman thus closed the inquiry finding no maladministration.