Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 85 αποτελέσματα

Απόφαση στην υπόθεση 1107/2020/NH σχετικά με την εικαζόμενη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) όσον αφορά μια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται στα φυτοφάρμακα

Παρασκευή | 12 Φεβρουαρίου 2021

Η υπόθεση αφορούσε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε σε γαλλική εφημερίδα, στο οποίο ο δημοσιογράφος ισχυρίστηκε ότι είχε πρόσβαση σε εμπιστευτική επιστολή που απέστειλαν οι ενδιαφερόμενοι στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), στο πλαίσιο διαδικασίας για την ανανέωση της έγκρισης μιας δραστικής ουσίας που χρησιμοποιείται στα φυτοφάρμακα. Οι ενδιαφερόμενοι ισχυρίστηκαν ότι είχε γίνει διαρροή της εν λόγω επιστολής στον Τύπο από την EFSA και ότι η τελευταία δεν διέθετε τις κατάλληλες εγγυήσεις έναντι της μη εξουσιοδοτημένης γνωστοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών από μέλη του προσωπικού. Οι ενδιαφερόμενοι υποστήριξαν επίσης ότι η EFSA δεν υπήρξε αντικειμενική και αμερόληπτη στις δηλώσεις της στον Τύπο.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι οι ενδιαφερόμενοι είχαν αποστείλει την εν λόγω επιστολή όχι μόνο στην EFSA, αλλά και σε άλλους φορείς. Δεδομένου ότι η EFSA δεν ήταν ο μοναδικός φορέας που είχε στη διάθεσή του την επιστολή, δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα εάν η EFSA ήταν υπεύθυνη για τη διαρροή της επιστολής στον Τύπο. Η EFSA διενήργησε δύο εσωτερικές έρευνες για πιθανές διαρροές και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι οι διαρροές προήλθαν από μέλος του προσωπικού της. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια δεν διαπίστωσε κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι η EFSA δεν διέθετε τις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες έναντι διαρροών. Όσον αφορά τις δηλώσεις της EFSA στον Τύπο, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η EFSA δεν παραβίασε τα καθήκοντά της για αντικειμενικότητα και αμεροληψία.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την έρευνα με το συμπέρασμα ότι δεν συνέτρεχε περίπτωση κακοδιοίκησης από την EFSA.

Decision in case 715/2020/EIS on the Commission’s alleged failure to deal in a timely manner with a state aid complaint concerning the durum wheat sector in Italy

Τρίτη | 18 Αυγούστου 2020

The case concerned the timeliness of the Commission’s action in dealing with a state aid complaint concerning the durum wheat sector in Italy. The complainant claimed that, two years after the submission of his complaint, the Commission had not reached a final decision on the case.

The Ombudsman inspected the Commission’s file on the case and obtained further clarifications during a meeting.

The Commission explained how it had proceeded based on its internal rules and procedures. It also explained the reasons for the delays it had incurred. The Ombudsman found that there was no evidence that the Commission had neglected the file in any way or that there had been unfounded postponements in its handling of the matter.

The Ombudsman thus closed the inquiry, finding that there was no maladministration in how the Commission has been handling the complainant’s state aid complaint.