Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 99 αποτελέσματα

Decision on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the application of a candidate in a selection procedure for administrators in the field of agriculture (case 381/2022/FA)

Δευτέρα | 30 Ιανουαρίου 2023

The case concerned how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the education and professional experience of a candidate in a selection procedure for recruiting EU staff in the field of agriculture.

The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s qualifications and, therefore, closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Απόφαση σχετικά με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παράσχει πλήρη πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που αφορούσαν τις συνεδριάσεις των επιτροπών για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) ΕΕ-Καναδά (υπόθεση 1264/2021/ABZ)

Τρίτη | 22 Φεβρουαρίου 2022

Η υπόθεση αφορούσε την άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παράσχει πλήρη πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που αφορούσαν τις συνεδριάσεις των επιτροπών για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) ΕΕ-Καναδά. Οι επιτροπές ΣΟΕΣ συγκεντρώνουν εκπροσώπους της ΕΕ και του Καναδά για να διαπραγματευτούν την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών τους. Για να αρνηθεί την πρόσβαση σε μέρη των ζητηθέντων εγγράφων, η Επιτροπή επικαλέστηκε εξαιρέσεις βάσει του δικαίου της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, υποστηρίζοντας ότι η πλήρης γνωστοποίηση θα έθιγε το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ομάδα έρευνας της Διαμεσολαβήτριας επιθεώρησε τις μη αναδιατυπωμένες εκδόσεις των ζητηθέντων εγγράφων και συναντήθηκε με εκπροσώπους της Επιτροπής προκειμένου να λάβει πρόσθετες εξηγήσεις. Λαμβανομένου υπόψη του ευρέος περιθωρίου εκτιμήσεως που διαθέτουν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης όταν εξετάζουν κατά πόσον η γνωστοποίηση θα μπορούσε να υπονομεύσει τις διεθνείς σχέσεις, η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι η απόφαση της Επιτροπής να αρνηθεί την πρόσβαση δεν ήταν προδήλως εσφαλμένη. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε άλλο δημόσιο συμφέρον να ληφθεί υπόψη όσον αφορά τη δημοσιοποίηση, η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι η απόφαση της Επιτροπής ήταν δικαιολογημένη. Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την υπόθεση διαπιστώνοντας ότι δεν υπήρξε κακοδιοίκηση.

Ωστόσο, η Διαμεσολαβήτρια επισημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος εγείρει έγκυρα ζητήματα και πιστεύει ότι ο δημόσιος διάλογος σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες είναι ζωτικής σημασίας. Η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς ισχυρή δέσμευση για διαφάνεια από όλες τις πλευρές.