Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 801 αποτελέσματα

EU transparency register for interest representatives

Δευτέρα | 01 Ιουλίου 2019

Closing note on the Strategic Initiative with the European Commission to improve the Transparency Register (SI/7/2016/KR)

Πέμπτη | 27 Ιουνίου 2019

The Transparency Register was set up by the European Commission and Parliament in 2011 to allow the public to monitor the activities of interest representatives (or “lobbyists”) who seek to influence the formulation and implementation of EU legislation and policy. Overall, the Register has been successful and while there are gaps, it is improving over time.

In 2016, the Commission organised a public consultation on several proposed reforms aimed at improving the Transparency Register.

In this context, the Ombudsman opened a ‘strategic initiative’, to contribute to this important debate and to monitor developments by writing to the Commission on the issue.

In January 2018, inter-institutional negotiations began between the Parliament, the Council of the EU and the Commission on the Commission’s proposal to revise and improve the Transparency Register. These negotiations have not yet led to a successful outcome.

The Ombudsman encourages the incoming Parliament, the Council and the incoming Commission to renew their efforts to improve the Transparency Register given the importance of this matter for public trust in the EU.

Απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας στη στρατηγική της έρευνα OI/4/2016/EA σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία στο πλαίσιο του κοινού συστήματος υγειονομικής ασφάλισης για το προσωπικό της ΕΕ

Τετάρτη | 10 Απριλίου 2019

Το 2015, μια επιτροπή του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι το σύστημα ασφάλισης ασθενείας για τα μέλη του προσωπικού της ΕΕ, το κοινό σύστημα υγειονομικής ασφάλισης (JSIS), δεν συμμορφώνεται με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD). Η επιτροπή συνέστησε την αναθεώρηση του JSIS ώστε να καλύπτει πλήρως τις υγειονομικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

Μετά τη λήψη αναφορών από μέλη του προσωπικού, τα οποία είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα σχετικά με την πλήρη επιστροφή των ιατρικών εξόδων που αφορούσαν τα ίδια ή τα μέλη της οικογένειάς τους, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διεξήγαγε στρατηγική έρευνα. Διαπίστωσε ότι η μη λήψη αποτελεσματικών μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τη σύσταση της επιτροπής συνιστούσε κακοδιοίκηση. Συνέστησε κατά συνέπεια στην Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες που διέπουν το JSIS. Προέβη επίσης σε μια σειρά προτάσεων προς την Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο κάλυψης των αναγκών των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο του JSIS, καθώς και σχετικά με την ανάγκη κατάρτισης του προσωπικού και κατάλληλης διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι το JSIS ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

Η Επιτροπή απάντησε με τη δήλωση ότι θα αναθεωρήσει τους κανόνες που διέπουν το JSIS και θα λάβει μέτρα ακολουθώντας τις περισσότερες υποδείξεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή αποδέχτηκε τη σύστασή της, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια περάτωσε τη στρατηγική έρευνα. Λόγω της σημασίας του ζητήματος, ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση εντός έξι μηνών σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια επιβεβαίωσε επίσης την πρότασή της σχετικά με την ανάγκη να αναθεωρήσει η Επιτροπή τους κανόνες του 2004 σχετικά με την κάλυψη των αναγκών των μελών του προσωπικού της με αναπηρία.

Απόφαση στην υπόθεση 747/2016/PL σχετικά με τη χρήση του κατώτατου ορίου τοξικολογικών επιφυλάξεων (TTC) από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Δευτέρα | 17 Δεκεμβρίου 2018

Η υπόθεση αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) χρησιμοποιεί το κατώτατο όριο τοξικολογικών επιφυλάξεων (TTC). Το TTC αποτελεί εργαλείο εκτίμησης κινδύνου που βασίζεται στην αρχή ότι υπάρχουν επίπεδα έκθεσης κάτω από τα οποία τα χημικά προϊόντα δεν συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Το 2014 η EFSA και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) οργάνωσαν εργαστήριο εμπειρογνωμόνων με στόχο την επανεξέταση των επιστημονικών παραδοχών στις οποίες βασίζεται το σύστημα του TTC. Τα συμπεράσματα του εργαστηρίου αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης και δημοσιεύτηκαν τον Μάρτιο του 2016.

Η ενδιαφερόμενη ΜΚΟ αμφισβήτησε τη χρήση του συστήματος TTC από την EFSA, καθώς θεωρούσε ότι δεν αντικατοπτρίζει τα σημερινά επιστημονικά στοιχεία. Ισχυρίστηκε επίσης ότι πολλοί από τους εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στο εργαστήριο βρίσκονταν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.

Το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή δεν είναι επιστημονικός οργανισμός και δεν μπορεί να διατυπώσει επί της ουσίας άποψη σχετικά με συγκεκριμένο εργαλείο εκτίμησης κινδύνου, όπως είναι το TTC. Βάσει της εξέτασης που διεξήχθη στην προκειμένη υπόθεση, η Διαμεσολαβήτρια θεώρησε εύλογες τις εξηγήσεις της EFSA αναφορικά με τη χρήση του TTC.

Όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες που έλαβαν μέρος στο εργαστήριο, η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι, στην προκειμένη περίπτωση, η EFSA δεν ήταν υποχρεωμένη να τους ελέγξει όσον αφορά το αν εμπλέκονται σε σύγκρουση συμφερόντων, καθώς είχε ευλόγως βασιστεί στον έλεγχο των εν λόγω εμπειρογνωμόνων που είχε προηγουμένως διεξαχθεί από τον ΠΟΥ.

Η Διαμεσολαβήτρια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν συνέτρεχε περίπτωση κακοδιοίκησης εκ μέρους της EFSA.

Ωστόσο, η Διαμεσολαβήτρια συνέστησε στην EFSA να μεριμνά ώστε οι εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν σε συνέδρια ή διασκέψεις να μην εμπλέκονται σε σύγκρουση συμφερόντων, σε περιπτώσεις στις οποίες το συνέδριο ή η διάσκεψη —όπως το επίμαχο εργαστήριο— διοργανώνονται με στόχο τη διαμόρφωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της EFSA ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι διοργανώνονται για τον σκοπό αυτόν.

Decision in case 212/2016/JN on the European Commission’s annual reviewing of Member States’ export credit agencies

Δευτέρα | 03 Δεκεμβρίου 2018

The case concerned the adequacy of the European Commission’s annual reviewing of export credit agencies — national bodies that give financial support to companies doing business in risky markets — in particular with respect to the protection of human rights and the environment.

The Ombudsman inquired into the matter and found that the Commission’s methodology and procedures could be improved. In particular, the Ombudsman recommended that the Commission should engage in a dialogue with Member States and other stakeholders with a view to improving the template used by Member States to compile the reports on export credit agencies which they are required to submit to the Commission each year. The Ombudsman also recommended that the Commission, for its part, should enhance the analysis and evaluation content of the annual reviews of export credit agencies which it submits to the European Parliament.

The Commission informed the Ombudsman that it would consult the Council, Parliament and the European External Action Service, and engage with civil society, in order to implement the Ombudsman’s recommendations. In particular, the Commission will propose to the Council Working Group on Export Credits a revised checklist template to be used by Member States for their annual reports. The Commission will also consider drawing up relevant guidance for Member States’ reporting.

As the measures announced by the Commission adequately address the Ombudsman’s recommendations, the Ombudsman closed her inquiry but asked the Commission to report back within one year.

Recommendation of the European Ombudsman in case 212/2016/JN on the European Commission’s annual reviewing of Member States’ export credit agencies

Τετάρτη | 23 Μαΐου 2018

The case concerned the adequacy of the European Commission’s annual reviewing of export credit agencies - national bodies that give financial support to companies doing business in ‘risky’ markets - in particular with respect to the protection of human rights and the environment.

The Ombudsman inquired into the matter and found that the Commission’s methodology and procedures could be improved. In particular, she suggested that the Commission should engage in a dialogue with Member States and other stakeholders with a view to improving the template used by Member States in compiling the reports on export credit agencies which they are required to submit to the Commission each year. The Ombudsman also proposed that the Commission, for its part, should enhance the analysis and evaluation content of the annual reviews of export credit agencies which it submits to the European Parliament.

The Commission rejected the Ombudsman’s proposals mainly because it considers that their implementation would require an amendment to the existing legislation. The Ombudsman disagreed with the Commission’s position and has now made recommendations to the Commission in the same terms as those of her earlier proposals.  The Ombudsman believes that the Commission’s annual review, which it sends to Parliament, should amount to more than a compilation of the content of the annual reports received from the Member States and that it should contain an informed and detailed evaluation of the performance of the export credit agencies, particularly, as regards respect for human rights and the environment.