Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 334 αποτελέσματα

Decision in case 709/2015/MDC on the Commission's refusal to grant public access to drafts of the final Impact Assessment Report accompanying its proposal for a Directive amending the Fuel Quality and Renewable Energy Directives

Τετάρτη | 04 Οκτωβρίου 2017

The case concerned the Commission’s refusal to grant public access to draft versions of an Impact Assessment Report (IAR) on indirect land-use change related to biofuels (ILUC). Disclosure of the documents was refused on the ground that it would undermine the Commission’s decision-making process. The complainant, a group of organisations, considered that it should be granted access to the documents it requested.

The Ombudsman inquired into the issue. She noted that in September 2015, Parliament and Council adopted Directive 2015/1513. That Directive was based on the Commission’s legislative proposal to which the impact assessment report, the draft versions of which were at issue in this case, was attached. The Ombudsman therefore proposed that, in light of these new circumstances, the Commission grant public access to the requested documents. The Commission disagreed, arguing that there had been no maladministration on its part. It however invited the complainant to make a new request for access to documents, in light of the new circumstances. The complainant later informed the Ombudsman that, following a new request for access to documents, the Commission granted access to the documents it had requested. The Ombudsman thus closed the case with a finding that no further inquiries into the complaint were justified. She also pointed out that the Ombudsman is entitled to ask an institution to take into consideration, when responding to a proposal for a solution of the Ombudsman in an access to documents case, new arguments as to why a document should be released.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 208/2015/PD concerning conflicts of interests in a Commission expert group on electromagnetic field

Τρίτη | 18 Απριλίου 2017

The case concerned alleged conflicts of interests concerning members of a Commission working group tasked with reviewing the science on the effects that electromagnetic fields may have on health. The complaint to the Ombudsman alleged that the Commission had not examined properly whether the scientists in the working group had conflicts of interests.

The Ombudsman inquired into the issue. She was satisfied that the Commission had examined the matter properly and that the scientists had no conflicting interests. Thus, there was no maladministration by the Commission. However, the Ombudsman found that the Commission’s procedures could be improved and made some suggestions for improvement.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 1582/2014/PHP on the European Commission's handling of authorisation applications for genetically modified food and feed

Παρασκευή | 15 Ιανουαρίου 2016

The case concerned delays encountered in the authorisation of twenty applications for genetically modified food and feed. The complainants informed the Commission of their concerns on several occasions. In their view, the Commission's explanations and the persistent delays were unacceptable. Therefore, the complainants turned to the Ombudsman.

The Ombudsman inquired into the issue and found that the delays affecting the twenty applications were not justified. In the course of the inquiry, the Commission dealt with all the pending applications. The Ombudsman concluded, however, that the delays reflected a systemic problem rather than being the result of matters specific to the particular authorisation applications. In closing the inquiry, the Ombudsman found that the delays constituted maladministration on the part of the Commission.

Απόφαση στην υπόθεση 1832/2014/TN - Απόφαση επί της υπόθεσης 1832/2014/TN σχετικά με τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στην ομάδα εργασίας της επιτροπής SCENIHR για το οδοντιατρικό αμάλγαμα

Πέμπτη | 17 Δεκεμβρίου 2015

Η υπόθεση αφορούσε εικαζόμενες συγκρούσεις συμφερόντων στην επιστημονική ομάδα εργασίας της Επιτροπής που ανέλαβε να συντάξει γνωμοδότηση σχετικά με την ασφάλεια και τις επιδόσεις του οδοντιατρικού αμαλγάματος και των εναλλακτικών υλικών του. Η Διαμεσολαβήτρια διερεύνησε το ζήτημα και δεν διαπίστωσε εν προκειμένω κακοδιοίκηση σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας και της καταλληλότητας των μελών της ομάδας εργασίας εκ μέρους της Επιτροπής.

Επ' ευκαιρία, η Διαμεσολαβήτρια σχολίασε ορισμένες γενικότερες πτυχές της υπόθεσης. Η Διαμεσολαβήτρια υπογράμμισε τη σημασία του να διασφαλίζεται ότι οι επιστημονικές συμβουλές που παρέχονται από τους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι συνεργάζονται με τις επιστημονικές επιτροπές της Επιτροπής, είναι ανεξάρτητες και αντικειμενικές. Ακόμη και η αντίληψη ότι οι εν λόγω επιστημονικές συμβουλές ενδέχεται να μην είναι ανεξάρτητες και αντικειμενικές μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει όχι μόνο την απόλυτη ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα αυτών των επιστημονικών συμβουλών αλλά και την εξάλειψη οποιασδήποτε εύλογης αμφιβολίας σχετικά με την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα τέτοιων συμβουλών.

Κατά συνέπεια, η Διαμεσολαβήτρια θεωρεί ότι είναι σημαντικό να θεσπίσει η Επιτροπή πολύ αυστηρές διαδικασίες μέσω των οποίων θα διασφαλίζεται ότι οι εμπειρογνώμονες δηλώνουν όλα τα συμφέροντά τους. Η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί προσεκτικά όλα αυτά τα συμφέροντα. Πρέπει να εφαρμόζει αυτές τις διαδικασίες με όσο το δυνατόν περισσότερη διαφάνεια. Η Διαμεσολαβήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Επιτροπή εκπονεί επί του παρόντος «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δηλώσεων συμφερόντων των μελών, των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και των ειδικών εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες των επιστημονικών επιτροπών», προκειμένου να διευκρινίζεται καλύτερα ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση των συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων. Η Διαμεσολαβήτρια ζήτησε από την Επιτροπή να την ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο της εκπόνησης και τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές.

Decision in case 952/2014/OV on the European Food Safety Authority's (EFSA) public consultation procedure for the renewal of the approval of the herbicide glyphosate

Τετάρτη | 18 Νοεμβρίου 2015

The complainant, GM-Free Cymru, a Welsh pressure group campaigning to keep Wales free of genetically-modified crops, wanted to participate in the public consultation organised by the European Food Safety Authority (EFSA) on the renewal of EU approval of the herbicide glyphosate (the active ingredient of the commercialised herbicide "Roundup"). Having complained to the EFSA about the complexity of the public consultation procedure, the complainant turned to the Ombudsman. It alleged that the public consultation procedure was not user friendly, since it imposed 1) the mandatory use of an electronic template, as well as 2) the signature of a disclaimer in order to obtain a copy of the Renewal Assessment Report of the Rapporteur Member State. The complainant argued that these requirements discouraged public participation and that EFSA's intention was to minimise, rather than maximise, public involvement.

The Ombudsman asked the EFSA for an opinion on the complaint. The EFSA thereupon took immediate measures to simplify the relevant public consultation procedure. In particular, the EFSA deleted the requirement to accept any terms or conditions before submitting comments and inserted clarifications on how to fill in the template (previously contained in a separate Guidance document) directly into the template itself.

The Ombudsman welcomed the measures taken by the EFSA and found that the EFSA had settled the issue of the signing of the disclaimer. As regards the mandatory use of the template, the Ombudsman found that the EFSA had shown flexibility, and she trusted that it would do likewise in the future.

Περίληψη της απόφασης στην υπόθεση 174/2015/FOR αναφορικά με εικαζόμενη αδυναμία της Επιτροπής να ερευ νήσει περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά την έγκριση έκθεσης σχετικά με τη ν ασφάλεια αφαίρεσης εμφυτευμάτων στήθους της εταιρείας PIP

Τρίτη | 27 Οκτωβρίου 2015

Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί εικαζόμενη περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων η οποία αφορά μέλος επιστημονικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κλήθηκε να καταρτίσει έκθεση σχετικά με τους κινδύνους αφαίρεσης των εμφυτευμάτων στήθους της εταιρείας PIP.

Το 2010, διαπιστώθηκε ότι η γαλλική εταιρεία ιατροτεχνολογικών προϊόντων PIP κατασκεύαζε και πωλούσε παράνομα, από το 2001, εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη βιομηχανικής ποιότητας και όχι από ιατρική σιλικόνη. Το σκάνδαλο με την εταιρεία PIP οδήγησε στην απαγόρευση των εμφυτευμάτων PIP και στη φυλάκιση ενός στελέχους της PIP. Εκτιμάται ότι 400.000 γυναίκες παγκοσμίως ήταν θύματα του σκανδάλου της PIP.

Το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους (SCENIHR) να καταρτίσει έκθεση σχετικά με την ασφάλεια των εμφυτευμάτων της εταιρείας PIP, εστιάζοντας ειδικότερα στο κατά πόσο η Επιτροπή θα έπρεπε να συνιστά την προληπτική χειρουργική αφαίρεση των εμφυτευμάτων της εταιρείας PIP.

Η ενδιαφερόμενη, μια ΜΚΟ που εκπροσωπεί θύματα του σκανδάλου της PIP, εξέφρασε δυσαρέσκεια για διάφορα πορίσματα που περιλαμβάνονταν στην έκθεση που εξέδωσε η επιστημονική επιτροπή το 2014. Προέβαλε τον ισχυρισμό ότι για ένα από τα μέλη μιας ομάδας εργασίας η οποία παρείχε συνδρομή στην επιστημονική επιτροπή της Επιτροπής συνέτρεχε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων και δεν θα έπρεπε να συμμετέχει στην εκπόνηση της έκθεσης. Ως εκ τούτου, ζήτησε την απόσυρση της έκθεσης. Η παρούσα έρευνα εξετάζει μόνο το ζήτημα της εικαζόμενης περίπτωσης σύγκρουσης συμφερόντων. Δεν εξετάζει τα επιστημονικά πορίσματα της έκθεσης.

Η Διαμεσολαβήτρια διεξήγε έρευνα σχετικά με το ζήτημα της εικαζόμενης περίπτωσης σύγκρουσης συμφερόντων και διαπίστωσε ότι ο εν λόγω εμπειρογνώμονας δεν είχε εξ αρχής δηλώσει όλα τα συμφέροντά του. Ωστόσο, όταν η Επιτροπή τού ζήτησε να υποβάλλει τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχει για αυτόν περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, το έπραξε. Η Διαμεσολαβήτρια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή ορθώς διαπίστωσε, κατόπιν εξέτασης των προσφάτως υποβληθέντων στοιχείων, ότι για τον εμπειρογνώμονα δεν συνέτρεχε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε, εντούτοις, ότι η ενδιαφερόμενη ΜΚΟ ορθώς εξέφρασε προβληματισμό όταν ανακάλυψε ότι η Επιτροπή δεν διέθετε, από την αρχή, τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να αποφανθεί επί της ανεξαρτησίας του εμπειρογνώμονα. Επομένως, η Διαμεσολαβήτρια

Decision of the European Ombudsman in case 894/2015/PMC concerning the European Medicines Agency's (EMA) handling of a request for public access to certain clinical study reports

Παρασκευή | 09 Οκτωβρίου 2015

The case concerned a request for public access to a number of clinical study reports held by the EMA concerning a vaccine against hepatitis-A and hepatitis-B. The EMA gave access to the documents, but blanked out certain information in order to protect personal data and commercial interests. While agreeing in general with the EMA that personal data needed to be protected, the complainant argued that the EMA appeared, for reasons of practical ease, to have blanked out entire pages. The Ombudsman found that the EMA had diligently dealt with the complainant's access request. In particular, she made a finding of no maladministration as regards the EMA's decision to blank out personal data, such as the names of authors and co-authors of the reports. Moreover, the Ombudsman considered that there were insufficient grounds for conducting further inquiries into the EMA's decision not to grant access to medical articles and studies which have been published in various scientific and academic journals, given that these publications are easily accessible online.

Decision in case 1506/2014/JAS on the European Commission's handling of a request for public access to a document concerning infringement proceedings against the UK in relation to the treatment of waste water

Πέμπτη | 17 Σεπτεμβρίου 2015

The complainant is a citizen of the United Kingdom who is concerned about whether the sewage treatment plant at Whitburn (UK) complies with the Urban Waste Water Treatment Directive. He complained to the Ombudsman about the European Commission's refusal to grant him public access to a document related to infringement proceedings regarding the United Kingdom's application of the Directive, namely a letter sent by the UK authorities to the Commission in the course of infringement proceedings.

The Commission refused to release the document, arguing that documents relating to ongoing infringement proceedings are covered by a general presumption of non-disclosure. Nevertheless, the Commission provided the complainant with a summary of the document in question.

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission was justified in refusing to release the document. Therefore, the Ombudsman concluded that there was no maladministration by the Commission.

Decision in case 1606/2013/AN on how the European Chemicals Agency applies rules concerning animal testing

Παρασκευή | 11 Σεπτεμβρίου 2015

The complaint, made by a group of NGOs, concerns the position of the European Chemicals Agency (ECHA) regarding the limiting of animal testing. The complainant disagreed with ECHA's position that it could not reject testing proposals involving animals on the grounds that the data could be generated by an alternative method not involving animal tests. These proposals are submitted to ECHA in the context of the procedure leading to the authorisation of chemical substances to be marketed in the EU in accordance with the REACH Regulation.

The Ombudsman's inquiry concluded that ECHA's interpretation of its role was too strict and did not take into account the fact that the avoidance of animal testing was, together with the protection of human health and the environment, one of the guiding principles of the Regulation. The Ombudsman thus proposed to ECHA (i) that it require all registrants to show that they have tried to avoid animal testing and (ii) that it provide registrants with all the information at its disposal which could allow them to avoid animal testing.

ECHA accepted both proposals. It also stated, however, that it needed to hold further discussions with the European Commission and the competent authorities of the Member States as regards the practical consequences of its acceptance of the first proposal. The complainant expressed doubts in this context. The Ombudsman considered that ECHA had settled the matter but asked it to report on how it had implemented her proposals within six months of the date of this decision. The Ombudsman also invited the complainant to monitor the outcome of this case.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 995/2011/KM against the European Commission

Τρίτη | 30 Ιουνίου 2015

The case concerned an infringement complaint submitted to the European Commission in relation to the alleged failure of Germany to implement properly certain provisions of the ePrivacy directive. The complainant turned to the European Ombudsman alleging that the Commission had failed to explain properly the reasons for not commencing an investigation. The Ombudsman inquired into the matter and found that the Commission subsequently provided an adequate explanation in relation to some of the issues raised by the complainant. As regards the issues in relation to which the Commission did not provide an adequate explanation, the Ombudsman closed the case with a critical remark.

Refusal to give public access to documents

Πέμπτη | 18 Ιουνίου 2015

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 2186/2012/FOR against the European Chemicals Agency

Τρίτη | 16 Ιουνίου 2015

EU law requires companies that produce or import chemicals to collect information on the properties and the uses of these chemicals, and to assess if they constitute a risk to humans or the environment. The companies must submit this information to the European Chemicals Agency (ECHA), which evaluates it. ECHA may require further information from such companies, which may involve further tests being carried out, including tests using animals.

The complainant is an animal welfare campaigner. In 2012, it asked ECHA to give it public access to certain documents relating to the decision-making, within ECHA, on whether certain tests using animals were in fact necessary. ECHA refused. It based its refusal to give access to the documents on the fact that publication of the documents would hinder scientific debate within ECHA.

The Ombudsman inquired into the issue and found that the decision-making process in question had already been concluded. The argument that the process could be hindered by publication of the documents therefore appeared unreasonable. She therefore made a draft recommendation that the documents be released. When ECHA agreed to disclose the requested documents, the Ombudsman closed her inquiry.