• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
 Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας Με ορίζοντα το 201960th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Δημόσιο μητρώο εγγράφων

Aναζήτηση
+
Περισσότερα κριτήρια

Οι πρακτικές που εφαρμόζουμε για τη διαχείριση των αρχείων μας τελούν επί του παρόντος υπό αναθεώρηση. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί και μετάβαση σε νέο σύστημα Τεχνολογίας Πληροφοριών από το οποίο θα εξαχθεί περιεχόμενο για την αναθεωρημένη έκδοση του δημόσιου μητρώου διοικητικών εγγράφων του γραφείου μας. Εν τω μεταξύ, θα παύσει η τήρηση του υφιστάμενου μητρώου διοικητικών εγγράφων.

Τα έγγραφα που σχετίζονται με τις βασικές μας δραστηριότητες θα παραμείνουν διαθέσιμα ως συνήθως, ιδίως στις ενότητες του δικτυακού μας τόπου Υποθέσεις, Δραστηριότητες και Στρατηγική.

Οι αιτήσεις πολιτών για πρόσβαση σε έγγραφα μπορούν στο εξής να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση EO@ombudsman.europa.eu.

Ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχετε το θεμελιώδες δικαίωμα να ζητήσετε δημόσια πρόσβαση σε έγγραφα. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί το δημόσιο μητρώο εγγράφων. Το δημόσιο μητρώο σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία μας, τα ειδικά μας έγγραφα και τις συλλογές εγγράφων μας. Τούτο σας βοηθά στην άμεση πρόσβαση ή στον καλύτερο εντοπισμό των εγγράφων που περιέχουν τις πληροφορίες τις οποίες αναζητάτε.

Το τμήμα συχνές ερωτήσεις σας δίνει όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για να κάνετε την καλύτερη δυνατή χρήση του δημόσιου μητρώου.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το δημόσιο μητρώο, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε το Registry.