• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Εκλογές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο για την εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Ο εσωτερικός κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιγράφει λεπτομερώς την εκλογική διαδικασία.

Αναλυτικές πληροφορίες για την εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου στις ενότητες: