• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Statistiken und Umfragen

Διαθέσιμες γλώσσες  :  es.de.en.fr.it

Eurobarometer Spezial: Der Europäische Bürgerbeauftragte und die Bürgerrechte

Mit Hilfe der vorliegenden Eurobarometer-Umfrage soll beurteilt werden, wie gut sich die europäischen Bürger über die Charta der Grundrechte informiert fühlen und welche Bedeutung sie den verschiedenen Rechten der Unionsbürger beimessen. Der Bürgerbeauftragte bezieht daraus wertvolle Erkenntnisse für seine Tätigkeit. Nur wenn die Bürger ihre Rechte kennen und über die richtigen Ansprechpartner bei Problemfällen Bescheid wissen, können sie diese Rechte auch effektiv nutzen.

Darüber hinaus soll die Befragung der Europäer zum Leistungsniveau der EU-Verwaltung dazu beitragen, Verbesserungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen zu ermitteln.