• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Statistics and surveys

Διαθέσιμες γλώσσες  :  es.de.en.fr.it

Special Eurobarometer 75.1: The European Ombudsman and Citizens' Rights

This Eurobarometer survey aims to assess how informed European citizens feel about the Charter of Fundamental Rights and what importance they attach to European citizens' rights. This is crucial for the work of the Ombudsman. Only citizens who know about their rights and know where to turn in case of problems can put these rights effectively into use.

Furthermore, questioning Europeans about the performance of the EU administration should help to identify areas where there is room for improvement.