• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Εκδόσεις

Διαθέσιμες γλώσσες  :  de.el.en.fr.it.nl.pl.pt.ro
Διαθέσιμες γλώσσες  :  es.de.en.fr.it
Διαθέσιμες γλώσσες  :  de.en.fr
Practical recommendations for public officials’ interaction with interest representatives
22 Μάϊος 2017
Emily O'Reilly
Αναζήτηση της έκδοσης HTML της παρούσας δημοσίευσης
Διαθέσιμες γλώσσες  :  en
Διαθέσιμες γλώσσες  :  es.de.en.fr.it
Διαθέσιμες γλώσσες  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Έχετε προβλήματα με την ΕΕ; Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει;
8 Μάρτιος 2016
Emily O'Reilly
Αναζήτηση της έκδοσης HTML της παρούσας δημοσίευσης
Διαθέσιμες γλώσσες  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv.mk.tr.me.sr.is.sq
Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς
25 Φεβρουάριος 2016
Emily O'Reilly
Αναζήτηση της έκδοσης HTML της παρούσας δημοσίευσης
Διαθέσιμες γλώσσες  :  es.de.en.fr.it.lt.nl.pl.pt.ro
Διαθέσιμες γλώσσες  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Η χρηστή διοίκηση στην πράξη: οι αποφάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2013
15 Σεπτέμβριος 2014
Emily O'Reilly
Αναζήτηση της έκδοσης HTML της παρούσας δημοσίευσης
Διαθέσιμες γλώσσες  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Ενημερωτικό φυλλάδιο για επιχειρήσεις και οργανισμούς
25 Ιούνιος 2013
P. Nikiforos Diamandouros
Αναζήτηση της έκδοσης HTML της παρούσας δημοσίευσης
Διαθέσιμες γλώσσες  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Διαθέσιμες γλώσσες  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Ετήσια έκθεση 2006 Σγνοπτικη παρογσιαση και στατιστικα
22 Φεβρουάριος 2007
P. Nikiforos Diamandouros
Αναζήτηση της έκδοσης HTML της παρούσας δημοσίευσης
Διαθέσιμες γλώσσες  :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Διαθέσιμες γλώσσες  :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Διαθέσιμες γλώσσες  :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Ετησια εκθεση 2003 : συνοπτικη παρουσιαση και στατιστικα
9 Απρίλιος 2004
P. Nikiforos Diamandouros
Αναζήτηση της έκδοσης HTML της παρούσας δημοσίευσης
Διαθέσιμες γλώσσες  :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv