• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Φωτογραφίες και εικόνες

Επιτρέπεται η χρήση των φωτογραφιών και εικόνων σε αυτή την ενότητα σε έντυπες και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις με αναφορά της πηγής (© Ευρωπαϊκή Ένωση). Διατίθενται σε ανάλυση χαμηλή (διαδικτυακή) και υψηλή (εκτύπωσης).


Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του γραφείου του Διαμεσολαβητή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την: Κα Gundi Gadesmann, Επικεφαλής Επικοινωνίας, Τηλ. +32 2 284 26 09.