• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Πληροφοριογραφήματα από 2018

Compliance with the European Ombudsman's proposals in 2016
Length of inquiry of cases closed by the European Ombudsman in 2017
Results of inquiries closed by the European Ombudsman in 2017
Evolution in the number of inquiries by the European Ombudsman
Action taken by the European Ombudsman on complaints received in 2017
Subject matter of inquiries closed by the European Ombudsman in 2017
Inquiries conducted by the European Ombudsman in 2017 concerned the following institutions
Number of complaints outside the mandate of the European Ombudsman 2003-2017
Number of complaints inside the mandate of the European Ombudsman 2003-2017
National origin of complaints registered and inquiries opened by the European Ombudsman in 2017
Strategic work in 2017
Advice, complaints and inquiries in 2017
Complaints transferred to other institutions and bodies; complainants advised to contact other institutions and bodies by the European Ombudsman in 2017 (1 148 in total)
Η «ταχεία διαδικασία» του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή παρέχει βοήθεια για ταχύτερη πρόσβαση σε έγγραφα της ΕΕ