• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
 Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας Με ορίζοντα το 201960th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Πληροφοριογραφήματα από 2017

Compliance with the European Ombudsman's proposals in 2015
Length of inquiry of cases closed by the European Ombudsman in 2016 (10 months on average)
Results of inquiries closed by the European Ombudsman in 2016
Evolution in the number of inquiries by the European Ombudsman
Inquiries where maladministration was found by the European Ombudsman in 2016
Action taken by the European Ombudsman on complaints received in 2016
Subject matter of inquiries closed by the European Ombudsman in 2016
Inquiries conducted by the European Ombudsman in 2016 concerned the following institutions
Number of complaints 2003-2016
National origin of complaints registered and inquiries opened by the European Ombudsman in 2016
Strategic work in 2016
Advice, complaints and inquiries in 2016
Complaints transferred to other institutions and bodies; complainants advised to contact other institutions and bodies by the European Ombudsman in 2016
Number of media hits 2016
The European Ombudsman and you - How it works